โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ชื่อโครงการทำให้เราปล่อยวาง

ชั่งหัวมัน

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ตั้งอยู่ ซึ่งตั้งอยู่ที่  ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  เนื้อที่ทั้งหมด ๒๕๐ ไร่ ในหลวงท่านทรงซื้อที่ดินจากราษฏร ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เดิมทีมีสภาพเสื่อมโทรมและกันดาร  พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริให้ใช้พื้นเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร

โครงการชั่งหัวมัน มีพื้นที่ 250 ไร่

โครงการชั่งหัวมัน มีพื้นที่ 250 ไร่

ที่มาโครงการพระราชดำริ ชั่งหัวมัน เดิมที่ดินบริเวน เขากระปุก อำเภอ ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นดินลูกรัง กันดาร เมื่อพระองค์ทรงเสด็จมาครั้งแรกนั้น  มีชาวบ้านที่มาเข้าเฝ้าติดเอาหัวมันมา ด้วยและทูลเกล้าถวาย  แต่ทรงลืมทิ้งไว้  ต่อมาหัวมันก็งอกเป็นต้นขึ้นมา จึงเป็นที่มาของชื่อโครงการชั่งหัวมันในหลวงท่านทรงมีพระราชดำริให้ใช้พื้นที่นี้
จัดทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจ พืชพันธุ์ดีของอำเภอท่ายาง และของจังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร
3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแปลงหรือมาช่วยงานพระองค์การดำเนินกิจกรรมภายในโครงการ ประกอบด้วย
– การใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นพลังงานทดแทน
– การผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ
– การสาธิตการปลูกสบู่ดำ
– การปลูกข้าวสายพันธุ์ต่างๆ
– แปลงศึกษาและส่งเสริมการผลิตชมพู่เพชรสายรุ้ง
– แปลงศึกษาและส่งเสริมการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง
– การทำปุ๋ยหมัก
– การปลูกไม้ผล พืชไร่ ประกอบด้วย แก้วมังกร กล้วยน้ำว้า กล้วยหักมุก มะละกอ มะนาว ฟักทอง กล้วย อ้อย มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวห้าว ฯลฯ
– การปลูกพืชผัก ประกอบด้วย มันเทศ กระเพรา โหระพา พริกพันธุ์ซูปเปอร์ฮอต มะเขือเทศราชินี กระเจี๊ยบเขียว วอเตอร์เครส มะระขี้นก ผักหวานบ้าน ฯลฯ

การเดินทาง  ท่านไม่หลงทางเลย มีป้ายหลายจุด ขับรถจากกรุงเทพฯ มาทางท่ายาง ขับมาตามป้ายเข้ามาประมาณ 30 กิโล จากแยกท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เปิดเข้าชมตั้งแต่เวลา 8.30-18.00 น อัตราค่าเข้าชม สำหรับผู้ใหญ่ 20 บาท และเด็กๆสูงไม่เกิน 130 ซม และนักเรียน นิสิต นักศึกษา ค่าเข้าคนละ 10 บาท พอมาถึงโครงการฯ ฝนตกหนัก ระหว่างติดฝนทำให้มีโอกาสชมตัวอย่างการพัฒนาดินมีนิทรรศการอยู่ด้านหน้า มีการเก็บตัวอย่างดินจากทั่วประเทศไทยพยายามหาทางปรับปรุงดินดูแล้วศึกษาเห็นความแตกต่างของดินอย่างมาก

วิจัยดิน ของโครงการพระราชดำริ ชั่งหัวมัน

วิจัยดิน ของโครงการพระราชดำริ ชั่งหัวมัน

มาถึงโครงการฯ ที่นี่มีโดยได้มีรถรงพานำชมทั่วไร่พร้อมวิทยากรบรรยายตามแต่ละจุด เปิดให้ชมตั้งแต่ 08.30 น. – 18. 00 น. นอกจากนี้ยังมีบริการจักรยานรองรับผู้เข้าชม แนะนำให้ขึ้นรถพ่วงก่อนได้ความรู้ความเข้าใจกับโครงการนี้หลังจากนั้น ขี่จักรยานชมโครงการอีกรอบ เสียดายวันนี้มาฝนตกเลยไม่มีเวลาได้ปั่นจักรยานรอบโครงการ คราวหน้าต้องไม่พลาด

กังหันลม

กังหันลมและระบบจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 20 ชุด

จุดแรกเห็นกังหันลมกังหันลมผลิตไฟฟ้าขาย ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบริษัท พระพายเทคโนโลยี จำกัด ร่วมกันออกแบบติดตั้ง กังหันลมและระบบจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 20 ชุด ขนาดกำลังผลิตรวม 50 KW ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากกองทัพบก

ฟาร์มวัวนม

ฟาร์มโควัวนม

นั่งรถมาจุดนี้เห็นฟาร์มโควัวนม ดูเหมือนวิวสวิส จนไม่น่าเชื่อว่าที่นี่เคยเป็นที่ดินลูกรัง การพัฒนาดินได้ดี เห็นความพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน

จุดนี้ทำนาและมีปลูกชะอมเป็นรั้ว

จุดนี้ทำนาและมีปลูกชะอมเป็นรั้ว

ระหว่างทางเราได้ชมการปลูกชมพูเพชรสายรุ้ง มีนั่งร้านตั้งอยู่นั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนงานขึ้นไปห่อผลชมพู่ มิให้แมลงกัดกิน แต่จุดที่เราต้องจดจำคือ การทำนาและมีต้นชะอมเป็นรั้วกลิ่นต้นชะอมช่วยไล่แมลงที่เข้ามาทำลายข้าว

บริเวณพระตำหนักทรงงานแ

บริเวณพระตำหนักทรงงานแ

บริเวณพระตำหนักทรงงานและพักผ่อนพระอิริยาบทเวลาเสด็จเยี่ยมโครงการนี้ จะเห็นว่ามีรูปแบบธรรมดา ไม่ได้หรูหรา ทรงเรียบง่าย

ตารางการดูแล โครงการชั่งหัวมัน

ตารางการดูแล โครงการชั่งหัวมัน

มาที่โครงการพระราชดำริ ชั่วหัวมัน เรามักเจอนักศึกษามาเยี่ยมชมโครงการตลอด และเจ้าหน้าที่มาดูแลไร่นาสวนผสมเป็นคนเพชรบุรีด้วยแท้ มาดูแลสวนอย่างเป็นระบบ การผลผลิตได้ผลดีต้องมีระเบียบวินัยในการดูแล

สถานีจ่ายน้ำมัน โครงการชั่งหัวมัน

สถานีจ่ายน้ำมัน โครงการชั่งหัวมัน

มานั่งชมรอบโครงการ อยากเข้าห้องนำ้ แวะเข้าห้องน้ำที่นี่ ทำเหมือนปั้มน้ำมัน แต่มีเอกลักษณ์ของความเป็นหัวหิน สถานีจ่ายน้ำมัน โครงการพระราชดำริ ชั่งหัวมัน ของปตท เดิมใช้ชื่อ สามทหาร มาที่โครงการพระราชดำริ ชั่งหัวมัน มึความสุข สำหรับตากล้องชอบมีจุดแนะนำการถ่ายรูป ตามจุดมีรูปกล้องบอกให้ตากล้องเห็นมุมสวยๆ ก่อนกลับแวะร้านโกลเด้นเพลช ซื้อผลิตผลด้านการเกษตรกลับกัน แนะนำไอกรีมนมสดค่ะลองกันเลยห้ามพลาด

เครื่องบินเโครงการฝนหลวง

เครื่องบินเโครงการฝนหลวง

ออกมาอีกฝั่ง เห็นศาลา 9 เหลี่ยม ศาลาประทับ บนเนิน เวลาทรงงานมองลงมาก็จะเห็นบริเวณโครงการฯ หน้าศาลามีเครื่องบินที่ทรงเคยใช้ทำฝนหลวงมาแล้ว

จากการเยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ชื่อโครงการเรียบง่ายกินใจ หัวมัน เป็นอาหารช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปล่อยว่างทิ้งไว้สามารถเจริญงอกงามได้ ชื่อโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เหมือนจะมีคำสอนฝากไว้ และโครงการนี้เป็นตัวอย่างด้านการเกษตร ให้เราได้เรียนรู้ การทำไร่นาสวนผสมอย่างเป็นรูปธรรม