อุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ 7 พระองค์

อุทยานราชภักดิ์

อุทยานราชภักดิ์ ตั้งอยู่ ตรงข้ามกับสวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างบนเนื้อที่ 222 ไร่ บริเวณก่อนถึงเขาเต่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองทัพบกจัดสร้าง”พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม” พร้อมจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์

การเดินทางไป อุทยานราชภักดิ์ ตั้งอยู่ที่ ตรงข้ามสวนสนประดิพัทธ์หัวหิน สามารถเดินทางทางรถไฟจากหัวลำโพง ไปลงสวนสนฯ ได้เลย หากเดินทางรถยนต์ขับจากหัวหินมาทางเขาเต่า อุทยานราชภักดิ์ ตั้งใกล้กับโรงเรียนนายสิบ

อุทยานราชภักดิ์

อุทยานราชภักดิ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อว่า “อุทยานราชภักดิ์” ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม ๗ พระองค์ ได้แก่

๑.พ่อขุนรามคำแหง (สมัยกรุงสุโขทัย)
๒.สมเด็จพระนเรศวร (สมัยกรุงศรีอยุธยา)
๓.สมเด็จพระนารายณ์ (สมัยกรุงศรีอยุธยา)
๔.สมเด็จพระเจ้าตากสิน (สมัยกรุงธนบุรี)
๕.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
๖.พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
๗.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

อุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ 7 พระองค์

อุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ 7 พระองค์

สมัยที่เรียน ประวัติศาสตร์เราได้ทราบพระมหากษัตริย์ไทยทั้ง 7 พระองค์ ซึ่งทุกพระองค์ล้วนทรงสร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ  1.พ่อขุนรามคำแหง ทรงสร้างอักษรไทย ทรงการปกครองแบบพ่อปกครองลูก 2.สมเด็จพระนาเรศวร ณ์ทรงสู้รบกู้ชาติตั้งแต่สมัยอยุธยา และทรงอาจหาญ การงานหนัก สู้ศึกจน กรุงศรีอยุธยา เป็นได้อิสระภาพ 3.สมเด็จพระนารายณ์เป็นรัชสมัยเปิดโลกตะวันตกเข้ามาในอยุธยา  มีความเจริญสัมพันธ์ทางการฑูต การค้า 4.สมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นพระราชากอบกู้อิสระภาพให้กรุงธนบุรี ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีพระมหากษัตริย์ไทย ถึง 3 5.พระองค์ พระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ทรงเป็นปฐมกษัตริย์ จักรีวงค์ ก่อสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ 6.สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงนำความรู้ตะวันตกมาใช้ ทรงให้พระโอรสได้มีโอกาสได้เรียนภาษาตะวันตก และ เป็นบิดาแห่งการดูดวงดาว  7.สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศเลิกทาส ปฏิรูปให้สยามประเทศมีไฟฟ้า ประปา รถไฟ ไทยพัฒนาทัดเทียมนานาชาติ

ซึ่งองค์ประกอบภาพรวมของอุทยานราชภักดิ์ จะมีโครงสร้างหลักที่สำคัญ จำนวน 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 : พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ แห่งสยาม จำนวน 7 พระองค์

ส่วนที่ 2 : ลานอเนกประสงค์ มีเนื้อที่ประมาณ 71 ไร่ ใช้สำหรับกระทำพิธีที่สำคัญของกองทัพ และรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ

ส่วนที่ 3 : อาคารพิพิธภัณฑ์ หรือห้องจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ โดยการค้นคว้า รวบรวม และจัดทำพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของบูรพกษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยจะดำเนินการจัดสร้างบริเวณด้านล่างของฐานพระบรมราชานุสาวรีย์

อุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ 7 พระองค์

อุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ 7 พระองค์

พื้นที่ส่วนที่เหลือจำนวน 126 ไร่ จะเป็นสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ และการจัดสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวก ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก www.Mthai.com และข้อมูลจากwww.kapook.com

ในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 อยู่ในทีมงานจากสวนนงนุช พัทยา เร่งระดมปลูกต้นไม้ และปาล์มชนิดต่างๆรอบอุทยาน ทำให้บรรยากาศในอุทยานราชภักดิ์ขณะนี้เริ่มมีความสดชื่น ร่มรื่น สวยงามมากขึ้น

รอเสร็จต้องไปเยี่ยมชมอุทยานราชภักดิ์ ช่วงนี้เข้าไม่ได้ต้องเกาะร้ัวชมไปก่อน คาดว่าเสร็จจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของหัวหินที่ทุกท่านต้องมาเที่ยวกัน