จากเด็กทุนสิงห์ มุ่งมั่น เป็นศิลปิน สร้างบ้านศิลป์ทนงศักดิ์ เชียงราย

ศิลปิน คุณทนงศักดิ์ ปากหวาน เรียนจบกลับมาบ้านเกิด

ความมุ่งมั่น ของคุณทนงศักดิ์ ปากหวาน ที่เป็นศิลปิน  จุดเริ่มต้นของ บ้านศิลป์ทนงศักดิ์ เชียงราย

อีก 1 เมล็ดพันธ์ุ จาก ทุนสิงห์ หรือ ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต ในระหว่างเรียนปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และศึกษาต่อจนจบปริญญาโท จากคณะเดียวกัน เมื่อเรียนจบมุ่งมั่น กลับบ้านเกิด เพื่อเป็นศิลปิน สร้างบ้านศิลป์ทนงศักดิ์ เชียงราย

บ้านศิลปิน เชียงราย

บ้านศิลปิน เชียงราย

ศิลปิน คุณทนงศักดิ์ ปากหวาน คนเชียงรายโดยกำเนิด เริ่มต้นการศึกษาจากโรงเรียนดงมะดะวิทยาคม และวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงราย ได้แรงบันดาลใจจากศิลปินเชียงราย คือ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ขวัญใจของคนเชียงราย ได้มาศึกษาต่อ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระหว่างเรียนได้ “ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต“จาก บริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ เราขอเรียกว่า “ทุนสิงห์ มอบให้แก่นักศึกษามีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี ทุนสิงห์ นี้เป็นทุนต่อเนื่องจนเรียนจบปริญญาตรีแบบไม่มีเงื่อนไข และได้รับทุนพระราชทาน​” ภูมิพล” ประเภทรางวัลเรียนดี

จบปริญญาตรี ศิลปบัณฑิตศิลปไทยเกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  และจบปริญญาโท จากคณะนี้เช่นเดียวกัน หลังจากเรียนจบมุ่งมั่นหน้ากลับมาบ้านเกิดเชียงรายทันที่……โดยมีจุดหมายเพื่อเป็นศิลปิน

บ้านเกิดเชียงราย ของศิลปินทนงศักดิ์ ปากหวาน

บ้านเกิดเชียงราย ของศิลปินทนงศักดิ์ ปากหวาน

เมื่อเรียนจบปริญญาโท กลับมาบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงรายแบบไม่ลังเลใจ เป็นความมุ่งมั่นที่จะเป็นศิลปินวาดรูป ถ้าเทียบกับคนอื่นเรียนจบหางานทำในกรุงเทพฯ หาเงินได้มากว่า แต่ความตั้งใจจริงเพื่อเป็นศิลปินแบบไม่เกรงกลัวคำว่า”ศิลปินไส้แห้ง” คุณทนงศักดิ์เลือกที่จะกลับมาใช้ชีวิตเชียงรายเพื่อมาดูแลผู้มีพระคุณ และวาดรูปในรูปแบบเรื่องราวนิทานพื้นบ้านของเชียงราย

เรียนจบกลับบ้านเกิด มุ่งมั่น เป็นศิลปิน และกลับไปดูแลผู้มีพระคุณ

เรียนจบกลับบ้านเกิด มุ่งมั่น เป็นศิลปิน และกลับไปดูแลผู้มีพระคุณ

อีก 1 ท่านได้ทุนสิงห์ กลับมาเป็นศิลปิน วาดรูปที่เชียงราย

อีก 1 ท่านได้ทุนสิงห์ กลับมาเป็นศิลปิน วาดรูปที่เชียงราย

ผลงานและประสบการณ์ วัฒนธรรมบ้านเกิด เป็นแรงผลักดัน ให้ทำงานศิลปะ

ในระหว่างเรียนเคยวาดรูปส่งประกวดศิลปกรรม ได้รางวัลดีเด่น “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 19 และได้รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ครั้งที่ 29 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ และได้ทุนไปทัศนศึกษางานศิลปะ ณ ประเทศเยอรมัน และอิตาลี จากรางวัลที่ได้รับในระหว่างศึกษา เป็นแรงผลักดันสร้างงานศิลปะที่มีคุณค่าให้สังคม

รูปไร่บุญรอด หรือ สิงห์ ปาร์ค เมื่อ 5 ปีก่อน

รูปไร่บุญรอด หรือ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย เมื่อหลายปีก่อน

เมื่อตอนที่อยู่เชียงราย สมัยก่อนไปเที่ยวไร่บุญรอด หรือ สิงห์ ปาร์ค เชียงราย เดิมเป็นทุ่งหญ้าข้าวบาร์เลย์ ได้มีโอกาสไปนั่งวาดรูปที่ไร่บุญรอด มาตอนนี้สิงห์ ปาร์ค เชียงรายเปลี่ยนแปลงไป มีวิวสวยต้องกลับไปนั่งวาดรูปใหม่อีกครั้ง

ภาพ ปลาไหลเผือก เรื่องเล่านิทานพื้นบ้านของเชียงราย

ภาพ ปลาไหลเผือก เรื่องเล่านิทานพื้นบ้านของเชียงราย

นับเป็นโชดดีได้มาเที่ยว “บ้านศิลป์ทนงศักดิ์ “จังหวัดเชียงรายได้มีโอกาสได้ชมงานวาดภาพฝีมือของศิลปินตนรุ่นใหม่ท่านนี้ งานมีสไตล์ สีสัน ใกล้เคียงภาพโบราณ แต่เก๋ ด้วยการใช้สีฝุ่นและปิดทองทำให้ดูแล้วกลมกลืนมีเอกลักษณ์ เรื่องราวภาพวาดส่วนใหญ่ที่วาดจะมีภาพนำ้ และวัฒนธรรมของชาวไทยล้านนาแทรกซึมอยู่  เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวัฒนธรรมท้องถิ่น จากภาพปลาไหลเผือก เป็นเรื่องเล่าของชาวเชียงราย ที่เคยได้ฟังเรื่องนี้จากคุณพ่อชอบหาปลาเล่าราวนี้มานานแล้ว “ปลาไหลเผือก ที่มนุษย์จับมากินเกิดกิเลส เกิดการแย่งชิงอำนาจ”ในภาพแฝงด้วย คำสอนทางพุทธศาสนาแบบชาวล้านนา

รูปวาด ชาวล้านนา มีการยึดถือหลักธรรม คำสอนพุทธศาสนา และวิถีชีวิต

รูปวาด ชาวล้านนา มีการยึดถือหลักธรรม คำสอนพุทธศาสนา และวิถีชีวิต

สำหรับรูปวาด ผู้หญิง เป็นเรื่องกิเลส ตัณหาของมนุษย์ที่ไม่ยอมปล่อยวาง เหมือนประวัติศาสตร์สงครามเกิดเพราะแย่งชิงผู้หญิง ส่วนอีกรูปแสดงถึงกิเลสของมนุษย์ ความยากส์ของการวาดรูปคือ การจินตนาการใส่เรื่องราว

แวะชมงานศิลปะ ได้บ้านศิลป์ทนงศักดิ์

แวะชมงานศิลปะ ได้บ้านศิลป์ทนงศักดิ์

ติดตามผลงานได้ที่ https://www.facebook.com/บ้านศิลป์ทนงศักดิ์  หรือ

https://www.facebook.com/thanongsak.pakwan

หากท่านได้สนใจแวะเที่ยว บ้านศิลป์ทนงศักดิ์ ก่อนไปโทรนัดกับอาจารย์ก่อน บางวันคุณทนงศักดิ์ ต้องไปเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ศิลปิน ทนงศักดิ์ ปากหวาน กับผลงานที่ภูมิใจ ใช้เวลา 1 ปี

ศิลปิน ทนงศักดิ์ ปากหวาน กับผลงานที่ภูมิใจ ใช้เวลา 1 ปี

การมาเที่ยวเชียงรายคร้ังนี้มีความหมายนับเป็นโชดดี ได้มีโอกาสมาแวะเยี่ยมชม บ้านศิลป์ทนงศักดิ์ น่าภูมิใจแทนชาวเชียงราย เป็นแหล่งสร้างศิลปินอีก 1 ท่าน และดีใจทุนการศึกษาของทุนสิงห์หรือ ชื่อ “ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต สร้างศิลปินคนรุ่นใหม่ให้กับสังคมไทยอีก พร้อมกับประทับใจในคำพูดของศิลปินท่านนี้ ศิลปะ คือ ลมหายใจ ความดีงาม ส่งผลให้ประเทศชาติ ร่มเย็น คนทำงานศิลปะ ต้องรักในงานศิลปะ อย่ามุ่งหวังอะไรมาก ขอให้ทำศิลปะ ดั่งลมหายใจของเรา ” นี่แหละคือตัวตนของศิลปินรุ่นใหม่ คุณทนงศักดิ์ ปากหวาน