ย่ำเมืองทวาย เที่ยวทะเลพม่า อนาคตเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของพม่า

เที่ยวทวาย ทะเลพม่า

ไปเที่ยวทวาย แวะชมทะเลพม่า ธรรมชาติถูกซ่อนไว้ ก่อนถูกเปลี่ยนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของพม่า

ในอนาคตเมืองทวายมีท่าเรือน้ำลึก และเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของพม่า Dawei Special Economic Zone ให้นักลงทุนไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันเมืองทวาย มีเสน่ห์ มีชายหาดที่สวยงามและผู้คนน่ารัก ตามไปเที่ยวทวายกันแบบ 3 วัน 2 คืนกัน

วัดใหญ่ที่สุด เมืองทวาย

วัดใหญ่ที่สุด เมืองทวาย

การไปเที่ยวทวาย ประเทศพม่า ต้องเดินทางผ่านด่านบ้านพุร้อน จังหวัดกาญจนบุรี เราเดินทางรถตู้จากกรุงเทพใช้เวลาจากด่านไปสู่ เมืองทวายใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงตลอดเส้นทางเหมือนถนนลูกรัง เราไปช่วงเขาเผาป่ารู้สึกเศร้า เส้นทางมีเนินเขาสลับซับซ้อน การผ่านด่านทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว โดยยื่นบัตรประชาชนพร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ และจ่ายค่าธรรมเนียม 30 บาท รอสักครู่ก็จะได้หนังสือผ่านแดนชั่วคราวอายุ 7 วัน สำหรับเดินทางไปพม่าเฉพาะเมืองทวายเท่านั้น แต่หากเป็นชาวต่างชาติต้องใช้หนังสือเดินทางยื่นเป็นหลักฐาน

จุดผ่านแดนบ้านนำ้พุร้อน

จุดผ่านแดนบ้านนำ้พุร้อน

สำหรับรถตู้ที่จะผ่านแดนไปทวายต้องเป็นรถมีทะเบียนพม่า หรือ ป้ายชั่วคราว คนขับรถแจ้งว่าราคาสูงมาถึงหกหลักสำหรับค่าป้ายทะเบียน ทั้งนี้เพื่อควบคุมรถเข้าไปในพม่า เมื่อรถผ่านแดน คนขับต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนก่อน

ป้ายทะเบียนรถชั่วคราวไปทวาย

ป้ายทะเบียนรถชั่วคราวไปทวาย

ทริปนี้เราเดินทางกลับบริษัท อิตาเลียนไทย ที่เข้ามาพัฒนาถนนและท่าเรือนำ้ลึกระหว่างทางเส้นทางลูกรังวันนี้มาเห็น 2 ข้างทางถูกไฟป่าเกือบตลอดเส้นหดหู่ใจ เส้นทางจากกาญจนบุรี ไปทวายนั้น ชายแดนบริเวณนี้อยู่ในความดูแลของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือกะเหรี่ยงเค เอ็นยู (KNU: The Karen National Union) และกองกำลังย่อยเคเอ็นแอลเอ (KNLA: Karen National Liberation Army)

เส้นทางสู่ทวาย

เส้นทางสู่ทวาย

ระหว่างทางไปทวาย เส้นทางนี้เห็นแนวลำน้ำทวาย มีการขุดทอง จากแม่น้ำทวาย ตลอดทางลูกรังเห็นสายโทรศัพท์พลาดที่พื้นดินไม่มีเสา น้องเอฟคนขับน่ารักมากๆให้ความรู้ตลอดสองข้างทางพาจอดดูเรือขุดร่อนทอง ตอนนี้ไม่มีทองร่อนหาเหล็กกันแทน เราได้เห็นต้นทางแม่น้ำทวาย มีสีเขียวมรกต ธรรมชาติถูกทำลายน้อยมา มีคำถามใช่ไหมค่ะว่าจะเข้าห้องนำ้อย่างไร ระหว่างมีแคมป์คนงานให้เราได้แวะเข้าห้องน้ำ และแวะรับประทานอาหารที่หมู่บ้านบ้านมิตตา (Myitta) ฝีมือพ่อครัวของอิตาเลียนไทยทอดไข่เจียวฟูอร่อย เขาเล่าให้ฟังว่ามาทำงานที่นี่กว่า 6 ปี มาอยู่ใหม่บางครั้งไม่สบายอย่างที่เห็นบางครั้งหนีกระสุนเหมือนกันมีการต่อสู้เป็นระยะๆ แต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะ

การเดินทางยาวนานได้ชมวิวเพลินดี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชาวบ้านมีการปลูกต้นหมากถือเป็นพืชเศรษฐกิจ ระหว่างทางผ่านเห็นชาวบ้านตากหมากแห้งไว้ขาย มาถึงที่พักของบริษัท อิตาเลียนไทย อยู่ระหว่างการพัฒนาทำถนนและท่าเรือน้ำลึกทวาย โครงการนี้ช่วยพัฒนาประเทศพม่าแบบยั่งยืนเขามีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับที่พักสะดวกสบายมากๆ

Dawei Special Economic Zone

Dawei Special Economic Zone

ที่พัก ในเขตDawei Special Economic Zone

ที่พัก ในเขตDawei Special Economic Zone

ถึงทวายแล้ว มารู้เป็นเมืองทวายเป็นเมืองหลวงของเขตตะนาวศรี หรือตะ หนิ่นต่าหยี่ มีประชากรราว 140,000 คน มีหลากหลายชาติพันธ์ ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาพม่าสำเนียงใต้ ชาวทวายหลายคนเข้าใจและพูดภาษาไทยได้ชัดเจน เพราะ เคยมาทำงานที่เมืองไทย ทวายเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรมอญและสูญเสียความเป็นชาติในยุคพระเจ้าอลองพญาแห่งราชวงค์คอนวอง  คำว่า ทวายฝ่ายไทยสันนิษฐานว่ามาจากคำว่า ‘ท่าหวาย’ เป็นถิ่นขนส่งหวายข้ามทะเลมาส่วนคนพม่ากลับเรียกว่า ‘ทะแว’ หรือ ‘ดะแว’ หมายถึงผู้ซื้อมีด คนพม่าว่าชาวทวายเป็นชาวพม่ามาจากรัฐยะไข่ เดินทางข้ามทะเลมาซื้อมีดแถบตะนาวศรี ประชากรชาวทวายส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์พม่า คนชาติพันธุ์มอญ และกะเหรี่ยง นอกจากนั้นยังมีกลุ่มชาวเลหรือมอแกนหรือซาโลนที่คนทวายเรียกกัน อาศัยอยู่ตามแนวทะเลอันดามัน ที่นี่เราคาดหวังมีอาหารทะเลที่สมบูรณ์เช่นเดียวกัน

ชายหาดเมืองทวาย

ชายหาดเมืองทวาย

ทะเลพม่า

ทะเลพม่า

DSC_3579 copy 3

จากที่พักของแคมป์ ของบริษัท อิตาเลียนไทย ขับรถไป 3 กิโลเมตรเจอหลักกิโลเมตรที่ 00 ขับรถตรงมาเรื่อยเจอวัดบนเขา ที่นี่เห็นชายหาดที่สวยงามทรายสีขาว ชายหาดที่นี่เห็นเจดีย์แบบพม่าอยู่ที่ชายหาดทำให้ดูมีเสน่ห์อีกแบบ ชายหาดที่นี่สวยเพราะไม่ถูกฝีมือมนุษย์ทำลาย

วัดบนชายริมชายหาด

วัดบนชายริมชายหาด

มองจากวัดเห็นขายหาดทะเลพม่า

มองจากวัดเห็นขายหาดทะเลพม่า

แผนผังโครงการทวาย มีทั้งท่าเรือ นิคมอุตสาหกรรม

แผนผังโครงการทวาย มีทั้งท่าเรือ นิคมอุตสาหกรรม

หลัก กม ที่ 00 จุด LandMark ท่าเรือน้ำลึกทวาย

หลัก กม ที่ 00 จุด LandMark ท่าเรือน้ำลึกทวาย

ชมทะเลเพลินๆ แล้วคืนนี้หลับสบายฝันดี เพื่อพรุ่งนี้ลุยไปเที่ยวตัวเมืองทวาย ที่นี่เราไปแลกเงินในตลาดได้ ขับรถเข้าตัวเมืองทวายเห็นอุโมง์ต้นตาลที่สวยงาม ถนนเส้นนี้จากทวายมุ่งตรงไปย่างกุ้งได้

ระหว่างต้นมีต้นตาล

ระหว่างต้นมีต้นตาล

ป้ายบอกทาง ในทวาย

ป้ายบอกทาง ในทวาย

ตลาดเช้าที่ทวายมีทั้งเนื้อสัตว์ เช่น ไก่ หมู ปลา ผัก ผลไม้ ดอกไม้ ของแห้ง ฯลฯ ที่นี่เราจะได้เห็นปลาขนาดใหญ่หลายชนิดที่เราไม่รู้จักทั้งสด แห้ง และหมักกับข้าวคล้ายๆ ปลาส้มของไทย ปลาใหญ่ขายเป็นตัวในราคาถูก มาแล้วต้องซื้อแป้งทานาคาและหินบด เอาแป้งทานาคามาทาช่วยลดฝ้าได้ดี

ระหว่างไปตลาดทวาย

ระหว่างไปตลาดทวาย

แผนทีตลาดทวาย จากร้านแลกเงินในตลาด

แผนทีตลาดทวาย จากร้านแลกเงินในตลาด

 มาถึงตลาดกลางเมือง (Municiple Market) หรือตลาด 100 ปี ต้องไม่ลืมซื้อแป้งทานาคา มาทาแก้ร้อน ช่วยกันฝ้า และพี่ๆไปด้วยจัดชุดใหญ่ ซื้อที่บดทานาคา สาวๆที่ทวาย เข้าตำราผิวพม่านัตย์ตาแขกจริงๆ

กำลังซื้อทานาคากับแผ่นหินที่ตลาดทวาย

กำลังซื้อทานาคากับแผ่นหินที่ตลาดทวาย

ผ้าลุนตยา

ผ้าลายลุนตยา

ปูนกินกับหมากในเมืองทวาย

กำลังซื้อทานาคากับแผ่นหินที่ตลาดทวาย

ซื้อในตลาดเสร็จแล้ว มาแวะไหว้พระกันค่ะ ที่นี่วัดชินโมทิพญา (Shinmokhti Paya) ซึ่งเป็นพระที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1438 เก่าแก่ที่สุดในเมืองทวาย และอย่าลืมมาเที่ยวแวะพม่าต้องถอดรองเท้าเข้าวัด

ผังในวัด ที่บริษัทอิตาเลียนไทยทำถวาย

ผังในวัด ที่บริษัทอิตาเลียนไทยทำถวาย

DSC_3196 copy

วันใหญ่ มีลายแกะสลักได้สวยงาม

DSC_3206 copy 2

ต่อจากวัดใหญ่นี้ไปไหว้พระ วัดพระนอนวัดพระไสยาสถ์ชเวธาลยัง ดอมะ (Shwethalyaung Daw Mu)ซึ่งมีความยาวถึง 74 ม. สูง 21 ม. ซึ่งสร้างเสร็จใน ปี ค.ศ. 1931 มีการสร้างหลังคาคลุมองค์พระไว้ ที่นี่มีพระนอนขนาดใหญ่ ตาหวาน ขนตาสวย และปากแดงงดงามตามธรรมเนียมวัฒนธรรมของพม่า ที่นี่มีตู้เสี่ยงทายมาหยอดเหรียญ รอลุ้นดูผลว่าเราไปอยู่นรกสวรรค์ หรืออยู่โลกมนุษย์

วัดพระนอนที่ ทวาย

วัดพระนอน ที่ทวายวัดพระไสยาสถ์ชเวธาลยัง ดอมะ (Shwethalyaung Daw Mu)

เสร็จจากไหว้พระเรามาแวะรับประทานอาหารรีสอร์ท ชายหาดทวาย สวยสงบอีกแบบแต่รสชาติอาหารนั้นไม่ถูกปากเท่าไร

บาบีคิวพม่า

บาบีคิวพม่า

ที่พักรีสอร์ทชายทะเลพม่า

ที่พักรีสอร์ทชายทะเลพม่า

เส้นทางจากเมืองทวายไปโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายผ่านอุโมง์ต้นตาลสวยงามก่อนกลับของน้องเอฟจอดรถถ่ายรูปก่อนออกจากเมือง

อุโมงต้นตาล

อุโมงต้นตาล

โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย และนิคมอุตสาหกรรมทวาย และเส้นทาง คมนาคมเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า (Dawei Deep Sea Port & Industrial Estate Project and Transborder Corridor Link) เป็นอภิมหาโปรเจกต์ความร่วมมือระหว่างไทยกับพม่า คาดการณ์กันว่าหากโครงการนี้แล้วเสร็จ จะเป็นประตูเศรษฐกิจ (Gate Way) แห่งใหม่ของโลกตะวันตกและตะวันออก โครงการนี้ ถือเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ และการค้าขนาดใหญ่ของภูมิภาค เชื่อมโยงการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศในแถบทะเลจีนใต้ ผ่านทะเลอันดามัน ไปสู่ มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถส่งสินค้าทั้งไปและกลับทางน้ำ ผ่านไปสู่กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง, ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งได้อย่างมีนัยสำคัญ ช่วยพัฒนาการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เจริญเติบโตในระยะยาวต่อไป DSC_3651 copy

 เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2553 บริษัท อิตาเลียน-ไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD ได้ร่วมลงนามใน Framework Agreement กับ Myanmar Port Authority, Ministry of Transport ของสหภาพพม่า เพื่อดำเนินการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย นิคมอุตสาหกรรม และเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับสัมปทานในการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย
 1. ท่าเรือน้ำลึก
2. นิคมอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาทิ โรงเหล็ก โรงปุ๋ย โรงไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่นๆ
3. เส้นทางการคมนาคมได้แก่ ถนน ทางรถไฟ และท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เชื่อมระหว่างเมืองทวาย สหภาพพม่า กับประเทศไทยที่บ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี
4. ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า ศูนย์การท่องเที่ยว รีสอร์ท และศูนย์พักผ่อนพื้นที่ โครงการตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสหภาพพม่า ห่างจากเมืองทวาย ประมาณ 30 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ถึง 400,000 ไร่ หรือ 250 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ท่าเรือน้ำลึก 2 ท่า ส่วนที่เป็นนิคมอุตสาหกรรม ส่วนที่พักอาศัย ส่วนราชการ และส่วนอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งมีพื้นที่ริมทะเลเป็นแนวหาดทรายมีความยาวมากกว่า 12 กิโลเมตร

     หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดเมาะมะกัน ชายหาดที่สวยงามและยังคงธรรมชาติแบบดั้งเดิม ทั้งยังเป็นที่นิยมของคนพม่าที่มาพักผ่อนกันที่นี่

Dawei Deep Sea Port & Industrial Estate Project and Transborder Corridor Link

Dawei Deep Sea Port & Industrial Estate Project and Transborder Corridor Link

หาดเมาะมะกัน

หาดเมาะมะกัน

ก่อนกลับพี่เก๋ คนเก่งของอิตาเลียนไทย พาไปดูเขี่อนกั้นน้ำช่วยไว้ใช้กับโครงการมีทัศนีย์ภาพที่สวยงามเล่าให้ฟังว่ากว่าจะเห็นน้ำใสแบบนี้ใช้เวลาหลายปี นำ้เก็บไว้เพื่อใช้ในการก่อสร้างและอุปโภคและบริโภคDSC_3717 copyDSC_3695 copy

ทริปย่ำเมืองทวาย ชมทะเลพม่าครั้งนี้ขอบคุณพี่ๆ โดยเฉพาะพี่เก๋ ที่ช่วยจัดการรับรองที่พัก และขอบคุณเจ้านายพี่จิ๋ม ชวนไปเปิดหัวเปิดตาไปเที่ยวเมืองทวายก่อนจะมีการเปลี่ยนไป