งานศิลป์ของแผ่นดิน ชมความงดงามของ เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์

เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์

เที่ยวงานศิลป์ของแผ่นดิน ชมพระที่นั่งอนันตสมาคม เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ และพระที่นั่งวิมานเมฆ

ไปเที่ยวงานศิลป์แผ่นดินครั้งที่ 7 คุณชื่นชมความสง่างามของ พระที่นั่งอนันตสมาคม เห็นความอลังการของงานศิลป์ เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ ร้อมทั้งแวะไปเยี่ยมชมพระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์

เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์

มีโอกาสไปเที่ยว“งานศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 7” ชมผลงานชิ้นสำคัญของแผ่นดิน โดยสถาบัน สิริกิติ์ สวนจิตรลดา และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปีนี้จัดที่พระที่นั่งอนัตตสมาคมเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 17.00 น หยุดทุกวันจันทร์ การแต่งกายผู้หญิงควรนุ่งกระโปรงมาหากใส่กางเกงมีผ้านุ่มจำหน่ายในราคา 50 บาท และผู้ชายต่างชาติใส่ต้องใส่ผ้าพัน ข้อห้ามอย่าใส่เสื้อแขนกุด หรือ กางเกงขาสั้น หากนำกระเป๋าในใหญ่ต้องเข้าประตูที่พระที่นั่งวิมานเมฆ ตรงข้ามกับเขาดินวนา ประตูนั้นมีล๊อกเกอร์เก็บของให้ค่ะ สำหรับค่าเข้าชมงานศิลป์ของแผ่นดินคนละ 150 บาท

ห้ามนำกล้อง และมือถือเข้าภายในพระทีนั่งอนันตสมาคม

ห้ามนำกล้อง และมือถือเข้าภายในพระที่นั่งอนันตสมาคม

การแต่งกายสุภาพ

การแต่งกายสุภาพ

ปีนี้ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทรงพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ จัดสร้างเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ ขึ้นเป็นที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอัน เป็นมงคลยิ่งใหญ่ ทั้งสองพระองค์ยังพระราชทานนามด้วยพระองค์เอง เป็นงานสถาปัตยกรรมที่งดงามปรากฏขึ้น ณ เบื้องทิศตะวันออกของ พระที่นั่งอนันตสมาคม ในพระราชวังดุสิตแห่งนี้

เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์

เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์

ซึ่งความพิเศษของเรือนยอดหลังนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเลือกสถานที่ก่อสร้างเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ด้วยพระองค์เอง โดยเลือกจากหลักฐานภาพเก่าในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ทรงโปรดสร้าง “พลับพลาโถง” ซึ่งเมื่อขุดลงไปก็เจอฐานรากโบราณของพลับพลาเดิมตรงนั้น สร้างเป็นเรือนยอด 9 ยอดตามรัชกาล เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ นั้น เป็นอาคารจัตุรมุขโถง ยกพื้นสูง โครงสร้างเป็นสแตนเลสทั้งหลัง ส่วนประกอบตกแต่งทั้งหมดจะหล่อด้วยโลหะผสมและงานหินอ่อน โดยมีงานจำหลักไม้ต้นแบบทั้งหมดล้วนเป็นฝีมือของช่างศิลปาชีพของสถาบันสิ ริกิติ์ สวนจิตรลดา ทั้งสิ้น โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2557 แล้วเสร็จในต้นเดือนมิถุนายน 2559 รวมเวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น 847 วัน สร้างขึ้นตามคติความเชื่อเรื่อง เขาพระสุเมรุ เปรียบเสมือนเรือนยอด เป็นเขาพระสุเมรุ ที่ประทับของพระอินทร์ ดังนั้นบนสนามหญ้าทั้งด้านซ้ายและขวาของเรือนยอดฯ ทั้ง 4 ด้าน จึงถูกออกแบบให้มีสระน้ำ จำนวน 4 สระ เป็นสัญลักษณ์ของสระอโนดาดซึ่งอยู่ทางทิศทั้งสี่ของเขาพระสุเมรุ

หัวบันไดทางขึ้นเรือนยอดฯ นั้น แต่ละด้านจะออกแบบเป็น ศีรษะมนุษยนาค หรือ นาคจำแลงทรงเครื่อง ซึ่งในแต่ละทิศจะออกแบบไม่ซ้ำกันเลย เป็นโลหะหล่อ ครีบสองข้างบันไดประดับด้วยลำตัวพญานาคทรงเครื่อง

หัวบันไดทางขึ้นเรือนยอดฯ นั้น แต่ละด้านจะออกแบบเป็น ศีรษะมนุษยนาค หรือ นาคจำแลงทรงเครื่อง ซึ่งในแต่ละทิศจะออกแบบไม่ซ้ำกันเลย เป็นโลหะหล่อ ครีบสองข้างบันไดประดับด้วยลำตัวพญานาคทรงเครื่อง

เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ เป็นผลงานโดดเด่นอีกชิ้นหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นความจงรักภักดีและการรวมใจเป็นหนึ่งของช่างฝีมือทุกฝ่าย ที่ได้สร้างสถาปัตยกรรมชิ้นยอดความงาม

เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ เป็นผลงานโดดเด่นอีกชิ้นหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นความจงรักภักดีและการรวมใจเป็นหนึ่งของช่างฝีมือทุกฝ่าย ที่ได้สร้างสถาปัตยกรรมชิ้นยอดความงาม

อยากให้ท่านไปชมความงามของสถาปัตยกรรมนี้ด้วยตาตนเองค่ะ อีกส่วนในพระที่นั่งอนัตตสมาคม สำหรับพระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังดุสิต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ.2450พระองค์ได้ทรงจ้างช่างจากอิตาลี คือ มิสเตอร์ เอ็ม.ตามานโย (M.Tamango) เป็นผู้ออกแบบ นาย ซี อัลเลกรี เป็นวิศวกร โดยมีเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เป็นแม่กองจัดการก่อสร้าง แต่การก่อสร้างดำเนินไปได้เพียงสองปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าก็เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จึงรับช่วงการก่อสร้างต่อจนสำเร็จลงในอีก 6 ปีต่อมา หรือใน พ.ศ.2458 รวมเวลาการสร้างทั้งหมดก็ 8 ปีพอดี เป็นพระที่นั่งหินอ่อนจากเมืองคารารา อิตาลี งดงามแบบสไตล์ยุโรป เป็นอาคารแบบโดมคลาสสิกของโรมัน เป็นศิลปะแบบอิตาเลียนเรเนอซองส์ ผสมกับศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ซึ่งรูปทรงของพระที่นั่งอนันตสมาคมนี้เป็นแบบเดียวกับวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่ง โรม และโบสถ์เซนต์ปอล กรุงลอนดอนอีกด้วย และหากมองลงมาจากบนอากาศ ก็จะเห็นผังของพระที่นั่งเป็นรูปไม้กางเขนแบบลาติน

พระที่นั่งอนัตตาสมาคม

พระที่นั่งอนัตตาสมาคม

ลักษณะเด่นของพระที่นั่งอนันตสมาคมก็อยู่ที่ช่วงบนของอาคารซึ่งเป็น รูปโดมซึ่งทำจากทองแดง มีโดมใหญ่อยู่ตรงกลาง และโดมเล็กๆ อยู่รายรอบอีก 6 โดม ภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมมีการจัดโชว์งานศิลป์ของแผ่นดินครั้งที่ 7 ภายในงานห้ามถ่ายรูป คุณได้ชื่นชมงานช่างฝีมือที่มีความประณีต พิถึพิถัน การตกแต่งปีกแมลงทับ หรือเครื่องถมทอง งานหัตถกรรมดั่งเดิมตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา นำแผ่นเงินมาทำลวดลาย หรือเขียนลายกัดกรด หรืองานคร่ำ งานประดิษฐ์ลวดลายด้วยการฝังเส้นเงิน หรือทองคำลงบนผิวโลหะ การลงยาสี พร้อมงานปักผ้า ใช้วิธี ปักซอย เป็นงานประณีตศิลป์ของไทยแต่โบราณ งานทุกชิ้นที่มาแสดงเป็นผลงานชิ้นเอก เช่นบุษบกมาลา หมู่เรือนพระที่นั่งจำลอง ฉากถมทองเรื่องรามเกียรติ์ หรือฉากไม้แกะสลัก และห้องปีกแมลงทับ

สวนดอกไม้ ข้างพระที่นั่งอนันตสมาคม

สวนดอกไม้ ข้างพระที่นั่งอนันตสมาคม

เดินชมนิทรรศการเสร็จแวะเข้าห้องน้ำและหานำ้ดื่มหยอดเหรียญหน้าห้องน้ำบริเวณด้านข้างมีการจัดสวนดอกไม้ไว้สวนงาม

บริเวณสวนด้านภายในพระที่นั่งอนันตสมาคม

บริเวณสวนด้านภายในพระที่นั่งอนันตสมาคม

บริเวณสวนด้านภายในพระที่นั่งอนันตสมาคม

บริเวณสวนด้านภายในพระที่นั่งอนันตสมาคม

ก่อนกลับแวะไปพระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลัง มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่งดงาม ประณีตและ ได้รับอิทธิพลการก่อสร้างแบบตะวันตก และเป็นพระที่นั่งถาวรองค์แรกในพระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในพระราชวังดุสิต (ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์เรียกว่า พระราชวังสวนดุสิต) ในพ.ศ. 2444 โดยโปรดเกล้าฯ ให้รื้อพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ ที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นที่เกาะสีชังเมื่อพ.ศ. 2435 แต่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยโปรดเกล้าฯ ให้พระราชโยธาเทพ (กร หงสกุล ต่อมาเป็นพระยาราชสงคราม) เป็นนายงานรื้อพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์จากเกาะสีชังมาสร้าง ในสวนดุสิต และพระราชทานนามว่า พระที่นั่งวิมานเมฆ สำหรับค่าเข้าราคา 75 บาท ถ้าท่านอายุ 60 ปีแสดงบัตรประชาชนเข้าฟรี และท่านมี AIS ได้รับสิทธิส่วนลด 50%

พระที่นั่งวิมานเมฆ

พระที่นั่งวิมานเมฆ

พระที่นั่งองค์นี้ เป็นอาคารแบบวิตอเรีย ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมยุโรป ผสมกับไทยประยุกต์ องค์พระที่นั่งเป็นรูปอักษร ตัวแอล (L) ในภาษาอังกฤษ ยาวด้านละ 60 เมตร สูง 20 เมตร เป็นอาคาร 3 ชั้น ยกเว้นตรงส่วนที่ประทับซึ่ง มีรูปร่างเป็น แปด เหลี่ยม  มี 4 ชั้น ชั้นล่างสุดก่ออิฐ ถือปูน ชั้นถัดขึ้นไปสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหมดทาด้วยสีครีมอ่อนหลังคาสีแดง และหลังคา เป็นทรงไทยประยุกต์ มีลวดลายตามหน้าต่าง และช่องลมซึ่งฉลุเป็นลายที่เรียกว่าขนมปังขิงสำหรับพระที่นั่งวิมานเมฆนี้จะ แบ่งเป็น ห้องชุดต่างๆ 5 สีด้วยกัน คือสีฟ้า เขียว ชมพู งาช้าง และสีลูกพีช (ชมพูอมส้ม)ใช้ระยะเวลาการสร้าง 19 เดือน และมีจำนวนห้อง 72 ห้อง เปิดให้ประชาชนชม ได้ถึง 20 ห้อง ในการชมมีผู้บรรยายจากสำนักพระราชวังให้ความรู้

แผนผังในพระที่นั่งวิมานเมฆ

แผนผังในพระที่นั่งวิมานเมฆ

ภายในพระที่นั่งวิมานเมฆ ไม่สามารถนำกล้อง หรือโทรศัพท์มือถือเข้าไป ต้องฝากกระเป๋าไว้ในล๊อกเกอร์เสียค่าใช้จ่ายตู้ใหญ่ 30 บาท ตู้เล็ก 20 บาท ที่สำคัญห้ามลืมของไขครั้งหนึ่งต้องเสียค่าตู้ตามอัตราที่กำหนด

DSC_2689

เดินชมเสร็จหิวนำ้และหิวข้าวภายในพระที่นั่งวิมานเมฆ มีจัดสร้างที่โรงอาหาร และมีจุดบริการขายเครื่องดิ่ม

DSC_2618

เดินชมงานศิลป์ของแผ่นดิน ครั้งที่ 7 ได้ชมความงดงามของพระที่นั่งอนันตาสมาคมและ เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ และพระที่นั่งวิมานเมฆ รู้สึกประทับใจและภูมิใจในความเป็นไทย ก่อนกลับแวะซื้อของที่ร้านจิตลดามีลายผ้าสวยงามเนื้อผ้าใส่สบาย เกิดเป็นลูกหลานไทย ต้องไปชมงานนี้ค่ะ