ดอกไม้ของย่า บทเพลงของพ่อ ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย

ดอกไม้ของย่า บทเพลงของพ่อ งานแสดงดนตรี  เปิดให้ประชาชนคนทุกคนเข้าชมฟรี ณ สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับศิลปินทั้งชาวไทยและศิลปินชาวต่างชาติกว่า 200 ชีวิต พร้อมใจน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านดนตรี ที่ทรงประพันธ์เพลงพระราชนิพนธ์ มากถึง 48 เพลง กับงาน ดอกไม้ของย่า บทเพลงของพ่อ เปิดการแสดงฟรี ต้ังแต่วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2559 นี้ ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย เมื่อวานมีโอกาสได้ไปดูการ ซ้อมของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ หรือ Bangkok Symphony Orchestra (ชื่อย่อ BSO) จากนักดนตรีอาชีพมีทั้งคนไทยและต่างชาติ  […]

พาเที่ยว เมืองร้อยนา แม่ลาน้อย ตามไปดูทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ แม่ฮ่องสอน

เที่ยว เมืองร้อยนา แม่ลาน้อย แวะชมทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน หน้าหนาวแล้ว นึกอยากไปเที่ยวภาคเหนือ คิดถึงบ้านแม่   ไป แม่ฮ่องสอน แวะถ่ายรูปทุ่งดอกบัวตอง ทุ่งสีทอง ที่ดอยแม่อูคอ อำเภอ ขุนยวม สวยไม่แพ้สวิสเลยจะบอกให้ นั่งรถต่อไปเที่ยวชมนาขั้นบันได ที่โครงการหลวง แม่ลาน้อย ชมบรรยกาศ เมืองร้อยนา แม่ลาน้อยประทับใจ เมืองแม่ฮ่องสอนไปอีกนาน แสนนาน สำหรับนักท่องเที่ยวนั้น คร้ังหนึ่งในชีวิตคุณควรมาสัมผัส ทุ่งดอกบัวตอง ทุ่งสีทอง ที่อำเภอ ขุนยวม ระหว่างทางจากเชียงใหม่ ไปแม่ฮ่องสอนผ่านโค้งเพื่อทดสอบความแข็งแรง ถ้าเมารถหายากินให้หลับไปเลยค่ะ ระหว่างทางจากป่าสนห้วยแก้ว จากตัวเมืองเชียงใหม่  ไป อำเภอ แม่ลาน้อย ประมาณ […]

ขั้นตอนการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ในการพระบรมฉายาลักษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจ

ก่อนที่ทุกคนจะใช้พระบรมฉายาลักษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจ และการนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส และ / หรือพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสคัดตัดตอน เพื่อไปใช้น้ันต้อง ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ยื่นเรื่องที่ ราชเลขาธิการ สำนักพระราชวังก่อน กลุ่มเพื่อน ตั้งใจจะทำสมุดไดอารี่ ไว้แจกช่วงปีใหม่ ภายในสมุดไดอารีต้องมีการใช้พระบรมฉายาลักษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจ และการนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส และ / หรือพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส เราจำเป็ยนต้องขอพระบรมราชานุญาต เราเริ่มศึกษาขั้นตอนและ ต้องทำอะไร อย่างไรบาง แนะนำขั้นตอนในการขอพระบรมราชานุกญาตดังนี้ 1 ต้องเตรียมศึกษาเอกสาร เข้าไปศึกษาข้อมูลจาก สำนักราชเลขาธิการ ในสำนักพระราชวังก่อน ตั้งอยู่ในตึกตรงข้าม ร้านขายของดอยคำใกล้ประตูเทวาภิรมย์ ในเว็ปมีการแนะนำการและมีแบบฟอร์มไว้ http://www.ohm.go.th/th/office-of-his-majesty-principal-private-secretary/forms หากไม่เข้าใจโทร ไปสำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200 […]

อัครศิลปิน

อัครศิลปิน ทางคณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพระบรมฉายาทิสลักษณ์ งดงามมาก ภาพวาด“รัชกาลที่ื๙”บนกำแพงมหาวิทยาลัยศิลปากร นศ.ศิลปากร วาดเพื่อถวายอาลัย บริเวณกำแพงหน้ามหาวิทยาลัย ได้รับความสนใจจากประชาชนถ่ายรูปคู่กับพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์อย่างต่อเเนื่อง พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๙ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ในแนวคิด “อัครศิลปิน” ที่วาดโดยนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ฝรั่งตรงข้ามพระบรมหาราชวัง เพื่อน้อมถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แห่งองค์รัชกาลที่ 9 ได้ถูกนำมาติดตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริเวณกำแพงหน้ามหาวิทยาลัย ด้านถนนหน้าพระลาน มีเวลาไปสนามหลวง แวะไปที่มหาวิทยาลัยศิลปากร มีพระบรมฉาบลักษณ์ ของพ่อหลวงที่ศิลปินถ่ายทอดมางดงาม