5 ประโยชน์ ที่สิงห์ ปาร์ค เชียงราย ทำกิจการเพื่อสังคม

SINGHA PARK CHIANG RAI  SOCIAL ENTERPRISE IN THAILAND สิงห์ปาร์ค เชียงราย คือ กิจการเพื่อสังคม อย่างแท้จริง

คุณสันติ ภิรมย์ภักดี  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มุ่งมั่นที่ทำให้ Singha Park Chiang Rai สิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นโมเดลรูปแบบ กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise ไม่ได้มุ่งหวังหากำไรผลตอบแทน แต่ทำให้ชุมชนได้เรียนรู้วิธีการเกษตรกรรมจากไร่สิงห์ ปาร์ค  และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเขาแบบยั่งยืน Sustainable development และการพัฒนาคำนึงประชาชนในชุมชนเป็นศูนย์การ People centered  และมีงานทำ จนทุกวันนี้ที่นี่เป็น Landmark และความภูมิใจของชาวเชียงราย

Singha Park Social Enterprise in Thailand

Singha Park Social Enterprise in Thailand

จากไร่บุญรอด มาเป็น สิงห์ปาร์ค เชียงราย มีพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ มีที่อาณาเขตกว้างครอบคลุม พื้นที่ปกครอง 4 ตำบล คือได้แก่ ตำบลดอยฮาง ตำบลรอบเวียง ตำบลป่าอ้อดอนชัย และตำบลแม่กรณ์ ที่นี่ไม่มีการก่อสร้างรั้ว แต่มีเพื่อนบ้านเป็นรั้วเป็นการช่วยเหลือกันระหว่างสิงห์ ปาร์ค เชียงรายกับชุมชน อยู่ร่วมกันแบบช่วยเหลือพึ่งพากัน เราสัมผัสได้ว่าคนเชียงรายภูมิใจ ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ไร่บุญรอด มีการพัฒนาเป็นแหล่งศึกษา ทดลองการปลูกพืชเมืองหนาวให้เหมาะสมกับภูมิอากาศของที่นี่ ได้เรียนรู้ต้นแบบมาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีกว่า 60 โครงการ เช่น โครงการช่างหัวมัน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงดินที่เคยแห้งแล้ง มาทำไร่นาสวนผสม  เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเรื่องดินอย่างจริงจัง หรือโครงการปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่น เป็นต้น

สิงห์ปาร์ค เชียงราย

สิงห์ปาร์ค เชียงราย

ถามต่อไปว่าจะมีบริษัท ที่ทำกิจการไม่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ กำไร มีจริงหรือไม่

ตอบว่า มี  คือ สิงห์ปาร์ค เชียงราย มีเป้าหมายชัดเจน ทำกิจการเพื่อสังคมอย่างแท้จริง SINGHA PARK CHIANG RAI  SOCIAL ENTERPRISE IN THAILAND การลงทุนที่สิงห์ ปาร์ค เชียงราย มีมูลค่ากว่าหมื่นล้าน วิวที่เห็นอาจมูลค่ากว่าร้อยล้าน แต่สำหรับผู้ที่มาเที่ยวที่นี่ ได้มาสัมผัสบรรยกาศที่นี่แล้ว ได้ความภูมิใจไม่สามารถประเมินค่าได้ ความสุขที่ได้รับจากที่นี่ทำให้คุณอิ่มใจ และแหล่งสร้างงานให้ชุมชน People centered ได้อย่างมหาศาล

Singha Park Chiang Rai

Singha Park Chiang Rai

 SOCIAL ENTERPRISE ต่างกับ CSR หรือไม่

ต่างกัน CSR (Corporate social responsibility) คือกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ การปฏิบัติในลักษณะที่แสดงความรับผิดชอบทางสังคม เช่นโครงการสิงห์ อาสา เน้น ดีที่สุด คือ การให้ที่ไม่สิ้นสุด เช่นการไปช่วยแจกอาหารให้คนไร้บ้าน หรือ ไปช่วย“อาสาบ้านดินไทย” เป็นต้น

ผลงานสิงห์อาสา ช่วยเหลือสังคมมาตลอด

สิงห์อาสา กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมมาตลอด

SOCIAL ENTERPRISE คือ กิจการเพื่อสังคม โมเดล ทำธุรกิจ หรือ กิจการโดยมีเป้าหมาย ช่วยเหลือสังคม ชุมชน หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของคนในสังคมเป็นหลัก ไม่มุ่งเน้นแสวงหาผลประโยชน์ ในด้านกำไร สิงห์ปาร์ค เชียงราย มีแนวคิดต้นแบบมาจากโครงการพระราชดำริต่างๆ คุณสันติ ภิรมย์ภักดี ใส่ใจและตั้งใจใช้ความเพียรพยามให้ SINGHA PARK CHIANG RAI   SOCIAL ENTERPRISE สิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็น กิจการเพื่อสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน Sustainable development

Singha Park A Social Enterprise

Singha Park A Social Enterprise

สิงห์ปาร์ค Social Enterprise

สิงห์ปาร์ค Social Enterprise

5 ประโยชน์ ที่ได้รับจาก SINGHA PARK CHIANG RAI  SOCIAL ENTERPRISE IN THAILAND
1. แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรกรรมแบบบูรณาการ

Singha Park A Social Enterprise แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการ

Singha Park A Social Enterprise แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการ

จากได้คุยกับคนทำงานที่เคยทำงานที่นี่มากว่า 20 ปี เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนทำงานไร่บุญรอด เป็นพื้นที่ปลูกข้าวบาร์เลย์ ไม่ได้ผลดีเท่าไร ถนนในไร่เป็นถนนลูกรัง นายสันติให้เริ่มเปลี่ยนมาปลูกไร่ชา อู่หลงเบอร์ 12 มาเป็นคนงานมาดูแลไร่ชา ใส่ปุ๋ย เก็บชา ลองถูกลองผิดมาเรื่อยๆ ตอนนี้มาทำงานในโรงงานชามารูเซ็นมีหน้าที่คัดเลือกใบชาที่มีคุณภาพ ขณะนี้เธอให้ลูกสาวมาทำงานแทนต่อจากเธอ

ไร่ชา สิงห์ปาร์ค

ไร่ชา แหล่งเรียนรู้เพื่อการเกษตร แบบบูรณาเริ่มวิจัยปลูกชา แปรรูปชาพร้อมให้ความรู้ชุมชน

การเกษตรแบบบูรณาการ คือระบบเกษตรกรรมแบบผสมผสาน และมีการเริ่มต้นตั้งแต่วิจัยการปลูก จนพัฒนาเป็น Know How องค์ความรู้ ไปจนถึงการวิจัยแปรรูปผลิตผลส่งต่อให้แก่ผู้บริโภค เช่นการปลูกพริกฮานาเนโร่ (เป็นพริกเม็กซิกัน มีความเผ็ดที่สุด) เลือกปลูกพื้นที่หลังเขามีเงาเขาบังแดด ได้อากาศเย็น และนำพริกฮานาเนโร่ มาแปรรูปเป็นซอสพริกก่อนมาแปรรูปต้องมีการดองพริกและทดลองมาปรุงเป็นอาหารจากเชฟทีมีชื่อเสียงจนเป็นอาหารจานพิเศษ ไก่ทอดซอสพริก ฮาบาเนโร่

ไร่พริกฮาบาเนโร่

ไร่พริกฮาบาเนโร่ ในสิงห์ปาร์ค

สิงห์ปาร์คเชียงราย

พริกฮาบาเนโร่ (Habanero)

จากการได้มีโอกาสไปสิงห์ปาร์ค เชียงรายเข้าไปดูเบื้องหลัง ทุกคนไม่ว่าผู้บริหารและคนงานมีความตั้งใจทดลองพัฒนาเทคนิคความรู้ในการเพาะ ปลูกพืชพรรณต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ได้สัมภาษณ์กับคนดูแลไร่บลูเบอรี่ที่นำสายพันธ์มาจากออสเตรเลีย 3 สายพันธ์ พันธุ์ Biloxi ที่มีรสเปรี้ยวอมหวาน พันธุ์ Misty มีรสชาติเปรี้ยวนำ มีกลิ่นหอมเย็นในลำคอเมื่อรับประทาน และพันธุ์ Sharpblue ที่มีรสหวานนำ มีการทดลองปลูกในเรือนเพาะชำ ที่มีการควบคุมดูแลอุณภูมิ และตรวจสอบต้นทุน มากว่า 2 ปี เพื่อให้ได้ผลบลูเบอร์ตามขนาดที่ตลาดโลกกำหนด คือไม่ต่ำกว่า 0.9 เซ็นติเมตร สำหรับวิธีการปลูก ดูแล นั้นอ่านข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต สอบถามนักวัจัยชาวออสเตรเลีย หรือนักวิจัยจากโครงการหลวง เพื่อหาเทคโนโลยีในการดูแลบลูเบอรรี่ให้ได้ผลผลิตที่ดีได้คุณภาพสู่ตลาด

ไร่บลูเบอร์รี่ สิงห์ปาร์ค

บลูเบอร์รี่ มีการวิจัยทดลอง ปลูกที่สิงห์ปาร์ค

สิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นเหมือนมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรกรรม หรือศูนย์วิจัยด้านการเกษตร เพื่อให้ได้ความรู้ เทคโนโลยี Know How เพื่อพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรกรรมของประเทศไทยแบบครบวงจร เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาต่างๆได้เข้ามาศึกษาดูงาน เช่น น่ามาศึกษาการทำค้างไม้เลื้อยสำหรับเสาวรสในรูปแบบใหม่ การทำไร่สตอร์เบอรรี่ ปลูกเสร็จต้องใช้แผ่นพลาสติกรองไว้ไม่ให้ลูกสตอร์เบอรรี่โตบนดินอาจทำผลผลิตเสีย ช่วยเพิ่มผลผลิตได้คุณภาพมากขึ้น เป็นต้น

2 สร้างานสร้างรายได้ให้กับเพื่อชุมชน Local community

Social Enterprise

Singha Park A Social Enterprise สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน

สิงห์ปาร์ค เชียงรายเป็นแหล่งงาน มีคนงานทำงานในไร่กว่า 1,000 คน นำรายได้ไปสู่ครอบครัว เป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาประเทศ ให้คนมีงานทำไม่สร้างปัญหากับสังคม คนงานบางคนเคยทำงานก่อสร้างก่อสร้างกรุงเทพฯ ตอนนี้มาทำงานเก็บราสร์เบอรี่ในไร่สิงห์ปาร์คแทน

Singha Park A Social Enterprise

Singha Park A Social Enterprise สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน

3 เพื่อสิ่งแวดล้อม

Singha Park A Social Enterprise

Singha Park A Social Enterprise เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คนรุ่นต่อๆไป

ธุรกิจอาจก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหลากหลายรูปแบบ อาจก่อมลภาวะต่ออากาศ มลภาวะทางเสียง ต่อแม่น้ำลำคลอง ต่อน้ำฝน ต่อน้ำผิวดิน เป็นต้น แต่สิงห์ ปาร์ค มองเห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อม ชุมชนในสังคมรอบข้างไม่มีการโรงแรมเพื่อไปแข่งกับธุรกิจท้องถิ่น ให้เขาอยู่ไม่ได้ สิงห์ปาร์ค ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างธุรกิจชุมชนLocal community ให้ชุมชนมีรายได้ไปด้วยกัน People centered มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกับชุมชนคืนธรรมชาติและบรรยกาศที่ดีสวยงามเป็นพื้นที่ให้ชุมชนได้มาพักผ่อนที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย

สิงห์ปาร์ค สร้างสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน

สิงห์ปาร์ค สร้างสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน

ฟาร์ม เฟสติวัล ออน เดอะฮิลล์ (Farm Festival on the Hill)

ฟาร์ม เฟสติวัล ออน เดอะฮิลล์ (Farm Festival on the Hill)

4. สร้างแหล่งท่องเที่ยว

จำนวนนักท่องเที่ยว กดLike กดเช็ดอิน มากที่สุด ในจังหวัดเชียงราย  คือ ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค  248,890 เช็คอิน จากข้อมูลจากwww.ไปไหนดี เชียงรายhttps://www.facebook.com/groups/Chiangraitours/ เป็นที่พิสูจน์อย่างหนึ่งแล้วว่า SINGHA PARK CHIANG RAI IS LANDMARK AT CHIANGRAI  สำหรับตากล้องแบบเรามาที่นี่สุขใจได้ฝึกถ่ายรูป LANDSCAPE และ PORTRAIT แบบไม่ต้องเสียเงินค่าสถานที่

Singha Park Chiang rai A Social Enterprise

Singha Park A Social Enterprise เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็น LANDMARK ของเชียงราย

สิงห์ปาร์ค เชียงราย

สิงห์ปาร์ค เชียงราย สร้างแหล่งท่องเที่ยว

สิงห์ปาร์ค เชียงราย

Singha Park A Social Enterprise มาเที่ยวที่นี่ อิ่มใจวิวทิวทัศน์ และกิจกรรมมากมาย ค่าเข้าฟรี

มีกิจกรรมโรยตัวซิปไลน์ (Zipline) คือการโหนเชือกสลิงผ่านไร่ชาไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยว และมีจุดซิปไลน์ใหม่พร้อมหน้าผาจำลองให้นักท่องเที่ยว ทดลองความกล้าของตัวเอง

5.ส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกาย

ทุกวันที่สิงห์ ปาร์คมีการจัดทำทางปั่นจักรยานรอบสิงห์ปาร์ค ไม่ให้รถยนตร์ หรือมอเตอร์ไซด์เข้ามาในไร่ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้ขึ่จักรยาน และไม่ให้กลิ่นท่อไอเสียของรถ มาทำลายมลภาวะในไร่สิงห์ปาร์ค

Singha Park

Singha Park A Social Enterprise จัดพื้นที่ส่งเสริมการกีฬา และจัดกิจกรรมต่างๆส่งเสริมการออกกำลังกาย

สิงห์ปาร์ค มีการจัดกิจกรรมเพื่อการกีฬาอย่างต่อเนื่อง เช่น การแข่งวิ่ง แข่งปั่นจักรยาน และเป็นสถานที่ให้โอกาสนักกีฬาปั่นจักรยานระดับโลกได้มาฝึกซ้อมที่นี่

สิงห์ เก่ง แกร่ง กล้า

สิงห์ เก่ง แกร่ง กล้า การแข่งขันเห็น การต้องช่วยเหลือกัน นำ้ใจนักกีฬา การทำงานเป็นทีม

สิงห์ปาร์ค เชียงราย คือ กิจการเพื่อสังคม

สิงห์ปาร์ค เชียงราย คือ กิจการเพื่อสังคม แบบยั่งยืน

จาก 5 ประโยชน์ ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย ทำกิจการเพื่อสังคมนั้น จริงๆหากได้มาสัมผัสแล้วอยากจะบอกว่า กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise คงมีมากมายกว่านี้ที่เรายังกล่าวถึงไม่หมด ทั้งหมดนี้ทำเพื่อประโยชน์การพัฒนาประเทศไทย ให้คนไทยได้อยู่ดีกินดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดปัญหาความยากจนแบบเป็นรูปธรรม

Singha Park Chiang Rai A Social Enterprise เป็นโมเดลทางธุรกิจ กิจการทางสังคม เห็นได้ชัดเจน เห็นวิสัยทัศน์ผู้บริหารบริษัทบุญรอดฯและสิงห์ปาร์ค เชียงราย ทุกท่าน มีเจตนารมณ์ให้สังคมประเทศไทยพัฒนา ให้เรียนรู้เข้าใจคำว่า “พอ”เหมือนคำสอนของพ่อหลวงเรา คือ “พอเพียง” เมื่อเราพอเราจะเป็น “ผู้ให้” และที่สุดคือ การให้ต่อให้โอกาส ให้งาน ให้ความสุข ให้ความเติบโต เพราะสิงห์ เชื่อว่า “การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้ไม่รู้จบ