พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จากวันที่  13 ตุลาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต งานก่อสร้างพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ก่อสร้างตามตำนานเขาพระสุเมรุ งานช่างสิบหมู่ ความวิจิตรบรรจงศิลปะต่างสืบทอดมากว่าร้อยกว่าปี มาปรากฏต่อสายตาโลก พระเมรุมาศสร้างเสร็จและมีการส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

แผนผัง

พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วยอาคารทรงบุษบก จำนวน 9 องค์ ตั้งอยู่บนฐานชาลารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3 ชั้น มีบันไดทางขึ้น ทั้ง 4 ทิศ ทิศตะวันตกหันหน้าเข้าพระที่นั่งทรงธรรม ทิศตะวันออกติดตั้งลิฟต์ และทิศเหนือติดตั้งสะพานเกรินสำหรับเชิญพระบรมโกศจากราชรถปืนใหญ่ขึ้นบนพระเมรุมาศ โดยโครงสร้างพระเมรุมาศ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
ลานอุตราวรรต หรือ พื้นรอบฐานพระเมรุมาศ มีสระอโนดาดทั้งสี่ทิศและเขามอจำลอง ภายในสระประดับด้วยประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ ได้แก่ ช้าง โค สิงห์ ม้า และสัตว์หิมพานต์ตระกูลต่างๆ
ฐานชาลาชั้นที่ 1 เป็นชั้นล่างสุด มีฐานสิงห์เป็นรั้วราชวัตร ฉัตร แสดงอาณาเขตพระเมรุมาศ และมีเทวดานั่งคุกเข่าถือบังแทรก ส่วนที่มุมทั้งสี่ของฐานมีประติมากรรมท้าวจตุโลกบาลประทับยืนหันหน้าเข้าสู่บุษบกองค์ประธาน
ฐานชาลาชั้นที่ 2 มีหอเปลื้องทรงบุษบกรูปแบบเดียวกันตั้งอยู่ที่มุมทั้งสี่ ใช้สำหรับจัดเก็บพระโกศทองใหญ่และพระโกศไม้จันทน์ รวมถึงอุปกรณ์สำหรับงานพระราชพิธี
ฐานชาลาชั้นที่ 3 ฐานบุษบกประธานประดับประติมากรรมเทพชุมนุม จำนวน 132 องค์โดยรอบ รองรับด้วยฐานสิงห์ซึ่งประดับประติมากรรมครุฑยุดนาคโดยรอบอีกชั้นหนึ่ง มุมทั้งสี่ของฐานชั้นที่ 3 นี้ เป็นที่ตั้งของซ่างทรงบุษบกยอดมณฑปชั้นเชิงกลอน 5 ชั้น ใช้สำหรับพระพิธีธรรม 4 สำรับ นั่งสวดอภิธรรมสลับกันไปตลอดนับตั้งแต่พระบรมศพประดิษฐานบนพระจิตกาธานจนกระทั่งถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จ
จุดกึ่งกลางชั้นบนสุด มีบุษบกองค์ประธานตั้งอยู่ เป็นอาคารทรงบุษบกยอดมณฑปชั้นเชิงกลอน 7 ชั้น ภายในมีพระจิตกาธาน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมโกศ ผนังโดยรอบเปิดโล่ง ติดตั้งพระวิสูตร (ม่าน) และฉากบังเพลิงเขียนภาพพระนารายณ์อวตารตอนบน และภาพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตอนล่าง ที่ยอดบนสุด ประดิษฐานนพปฎลมหาเศวตฉัตร (ฉัตรขาว 9 ชั้น)พระเมรุมาศ

มีสระอโนดาดทั้งสี่ทิศและเขามอจำลอง ภายในสระประดับด้วยประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ ได้แก่ ช้าง โค สิงห์ ม้า และสัตว์หิมพานต์ตระกูลต่างๆScreenshot 2017-11-03 22.54.06

สระอโนดาดทั้งสี่ทิศ

สระอโนดาดทั้งสี่ทิศ

ช้าง โค สิงห์ ม้า และสัตว์หิมพานต์ตระกูลต่างๆ สระอโนดาดทั้งสี่ทิศ

ช้าง โค สิงห์ ม้า และสัตว์หิมพานต์ตระกูลต่างๆ
สระอโนดาดทั้งสี่ทิศ

Screenshot 2017-11-03 23.02.41DSC_7966 DSC_7965

การเข้าชมพระเมรุมาศ วันที่ 2-30 พ.ย 2560
1 แต่งตัวสุขภาพ ตามความเหมาะสม ต้องนึกเสมอว่าพระเมรุมาศอยู่ในเขตพระราชฐาน ห้ามใส่ยีนส์ขาด ห้ามรองเท้าแตะ
2 อย่าลืมบัตรประชาชน และจุดคัดกรองประชาชน 3 จุด คือ พระแม่ธรณี บีบมวยผม ตรงวงเวียน รด และท่าช้าง (เป็นจุดคนไม่เยอะแต่ เดินไกล)
3 ห้ามนำเครื่องดื่มอาหารเข้าไป ในพระเมรุมาศ
4 ถ่ายรูปแบบมีสติ ห้ามใช้ไม้เซลฟี่ ห้ามlive สด ห้ามแตะ ดูแบบชื่นชมน่ะค่ะ
5 การชื่นชมดูรอบละ 1 ชั่วโมง เราต้องนึกถึงเพื่อนที่รออยู่ เสร็จแล้วก็ออก
6 เปิดให้ชม 7.00-22.00 และวันเสาร์ อาทิตย์ จะมีโขนแสดงในช่วงเย็น
7 สำหรับคนรักการถ่ายภาพอนุญาตให้นำขาตั้งกล้องเข้าได้แต่ถ่ายภายนอกอาคาร อย่าทำให้คนอื่นรำคาญ จนเขาต้องห้ามอีก
8 แนะนำการชม ต้องบริหารเวลาให้ดี

เทพชุมนุม 132 องค์ ประดับรอบฐานพระเมรุมาศ

เทพชุมนุม 132 องค์ ประดับรอบฐานพระเมรุมาศ

ท้าวจคุโลกบาล 4 องค์

ท้าวจคุโลกบาล 4 องค์

DSC_8026

ท้าวจคุโลกบาล 4 องค์

ฉากบังพระเพลิง

ฉากบังเพลิง

งานเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน

งานเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงประกอบเกสรชั้นในของดอกปาริชาติ ประกอบด้วย ดอกไม้ไหว 2 ดอก ดอกไม้เฟื่อง 2 ดอก ซึ่งเกสรชั้นในนี้เรียกว่า นพรัตน์ 9 ดวง ประกอบด้วยอัญมณี 9 ชนิด ได้แก่ เพชรน้ำหนัก 2 สตางค์ ล้อมรอบด้วยทับทิม บุษราคัม มรกต มุกดา นิล โกเมน เพทาย และไพฑูรย์ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำ

ดอกปาริชาต

ดอกปาริชาต

ดอกปาริชาติ เชื่อว่าเมื่อได้ดมกลิ่มจะระลึกชาติได้

ดอกปาริชาติ เชื่อว่าเมื่อได้ดมกลิ่มจะระลึกชาติได้

จำลองโต๊ะทำงานของพ่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาล ที่9

จำลองโต๊ะทำงานของพ่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาล ที่9 ต้ังในศาลาทรงธรรม

คุณทองแดง กับ คุณโจโฉ

คุณทองแดง กับ คุณโจโฉ

ภายหลังจากการถวายพระเพลิงแล้ว ชิ้นส่วนประกอบต่างๆของพระเมรุที่ถูกรื้อถอนบางส่วนจะนำไปถวายวัด เพื่อเป็นการกุศลแด่ผู้วายชนม์ โดยในสมัยก่อนส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ได้มักจะเป็นตัวไม้หลักๆเท่านั้น ส่วนสัตว์หิมพานต์ สมัยก่อนวัดวาอารามบางวัดจะขอเก็บไว้บ้าง แต่ที่เก็บไว้ก็เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา จากนิทรรศการ พระเมรุมาศ เรารู้สึกภูมิใจในชาติไทยของเรามีวัฒนธรรม งานฝีมือชั้นครูมากว่าร้อยปี