สิงห์อาสาเติมน้ำ เติมรอยยิ้ม กับทีม TP 12 และสิงห์อาสา

สิงห์อาสาเติมน้ำ เติมรอยยิ้ม

ชาว TP12 ร่วมมือกับสิงห์อาสา จัดทำโครงการ สิงห์อาสาเติมน้ำ เติมรอยยิ้ม เป็นส่วนหนึ่งของ ของโรงเรียน เกษตรพอเพียง

จากความตั้งใจของคุณต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดีเปิดพื้นที่เฟซบุ๊คให้เพื่อนๆเสนอว่าจะทำบุญอะไรในหน้าแล้งนี้  พี่รอน คุณเกียรติศักดิ์ มัสเยาะ แห่ง TP12 เสนอโครงการจัดสร้างแท้งส์น้ำ เกิดความร่วมมือระหว่าง TP 12 Fan Club และสิงห์อาสา เป็นโครงการ สิงห์อาสาเติมน้ำ เติมรอยยิ้ม เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเกษตรพอเพียง

สิงห์อาสา ร่วมมือกับ TP 12

สิงห์อาสา ร่วมมือกับ TP 12

โครงการ สิงห์อาสาเติมน้ำ เติมรอยยิ้ม ครั้งนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องและขยายผลมาจากโรงเรียน เกษตรพอเพียง  ในวันที่ 29 เมษายน 2017 ชาวTP 12 Fan Club และสิงห์อาสา จับมือสร้างแท้งส์น้ำและจัดทำบ่อปลาดุก แปลงผัก และโรงเพาะเห็ดที่โรงเรียน วัดศรีสัจจาวาส อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

โรงเรียน วัดศรีสัจจาวาส อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

โรงเรียน วัดศรีสัจจาวาส อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

แม้เราไม่ได้ไปขอขอบคุณเพื่อน  TP 12 Fan Club ส่งรูปมาให้ปลิ้มใจมาก เราเคยไปสมัครสิงอาสา ร่วมกับนักศึกษา น้องๆบอกว่า หากอยากได้เสื้อสิงห์อาสา เราต้องร่วมกิจกรรมกับสิงห์อาสาก่อน1 ครั้ง โดยสามารถทราบข่าวสารทุกกิจกรรมได้ที่ www.singha-arsa.com  หรือ Singha-Arsa Boonrawd (สิงห์อาสา)     

เพื่อร่วม 1 กิจกรรม ได้เสื้อสิงห์อาสา

เพื่อร่วม 1 กิจกรรม ได้เสื้อสิงห์อาสา

สำหรับโรงเรียนเกษตรพอเพียง มาจากวิถีเดินตามรอยเท้าพ่อสานต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป้าหมายมุ่งสร้างความกินดีอยู่ดี สร้างประสบการณ์ด้านอาชีพที่ยั่งยืนให้กับน้องๆเพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต  และเสริมด้วยแนวคิดของพี่รอนชาว TP 12 FC มอบแท้งส์น้ำให้น้องมีน้ำสะอาดได้ดื่มได้เก็บไว้ใช้ โรงเรียนเกษตรพอเพียง สอนปลูกผัก วิธีเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เพาะเห็ด เป็นต้นเพื่อให้น้องๆเรียนรู้และพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคต

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนเกษตรพอเพียง

โรงเรียนเกษตรพอเพียง ทำโรงเพาะเห็ด

บ่อปลาดุก

บ่อปลาดุก

บ่อปลาดุก

เพื่อน TP 12 FC และสิงห์อาสา จัดบ่อปลาดุก

สิงห์อาสากับ TP12 FC

สิงห์อาสากับ TP12 FC

แปลงปลูกผัก

แปลงปลูกผัก

แม้อากาศร้อน แต่เพื่อนๆทุกต้องทำงานหนักตลอดวัน แต่สิงห์อาสา และ TP 12 ก็ไม่ย่อท้อ ตั้งใจทำโครงการสิงห์อาสาเติมน้ำเติมรอยยิ้ม เพราะอยากให้น้องๆ นักเรียนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ทุกคนมีโอกาสเป็นสิงห์อาสาได้ ต้องขอขอบคุณ พี่รอน คุณเกียรติศักดิ์ มัสเยาะ แห่ง TP12 FC และเพื่อนส่งภาพและเล่าเรื่องราวกิจกรรมครั้งนี้มาให้เราฟัง หากมีโอกาสต้องขอไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ได้