Category Archives: friuit

ทำไร่เสาวรส อย่างไร ให้ได้ เสาวรสคุณภาพ

ไร่เสาวรส-การปลูกเสาวรส

ทำไร่เสาวรส อย่างไร ให้ได้ เสาวรสคุณภาพ ไร่บุญรอด มีการทำไร่เสาวรส ที่อำเภอแม่สรวย บนเนื้อที่กว่า 120 ไร่ การปลูกเสาวรส Passion Fruit มี 2 สายพันธ์ุ ลูกสีม่วง และ ลูกสีเหลือง การทำไร่เสาวรสให้ได้เสาวรสคุณภาพเริ่มจากดูแลรดนำ้ การทำค้างไม้เลื้อยแบบพิเศษ ลานเอียง เพื่อให้ได้เสาวรสคุณภาพ แล้วนำไปแปรรูปเป็นน้ำเสาวรส แยม ชีสเค้ก เป็นต้น มาเที่ยวไร่บุญรอด เชียงราย มีโอกาสแวะไป ไร่เสาวรส ที่อำเภอแม่สรวย อยู่ทางไปดอยช้าง (วันหลังมีโอกาสต้องไปให้ถึงไร่กาแฟดอยช้างให้ได้) สำหรับการมาเยี่ยมชมไร่เสาวรส เป็นส่วนหนึ่งของโครงการของสิงห์ปาร์ค เชียงรายร่วมกันกับเกษตรกร เพื่อส่งเสริมทดลองการปลูกเสาวรส (เสาวรส  เดิมเรียกว่า […]