Category Archives: Indian

LADAKH …..เลห์ลาดักห์ ทิเบตน้อย (little tibet) สวรรค์บนดินที่อินเดีย

เลห์ลาดักห์

LADAKH …..เลห์ลาดักห์ ทิเบตน้อย (little tibet) สวรรค์บนดินที่อินเดีย อินเดีย ใครๆก็ไปมาแล้วแต่มีกี่คนที่เคยไป LADAKH …..เลห์ลาดักห์ ทิเบตน้อย (little tibet) ที่นี่เหมือนสวรรค์บนดินจริง มีธรรมชาติที่สวยงาม เลือกเดินทางไปเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงไม่หนาวมากเกินไปและท้องฟ้าจะสวยงามที่สุดในช่วงนี้ ตามมาเที่ยวกันค่ะ เลห์ลาดักห์ หรือ ทิเบตน้อย (little tibet)พื้นที่ตอนบนสุเของลาดักห์เคยเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของ ทิเบตตะวันตก เคยถูกพวกโทคระรุกรานจนตกมาเป็นของอินเดียใคศตวรรษที่ 19 แต่ในแง่ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมถือว่าคล้ายคลึงกับทิเบตมากกว่าอินเดีย อยู่ทางตอนเหนือของอินเดีย โดยมีเทือกเขาหิมาลัยทางตอนใต้ และ เทือกเขาคาราโครัมทางด้านเหนือขนาบอยู่ใน อดีตลาดักห์ถือเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญระหว่างอินเดียกับจีนและทิเบต หลังจากที่จีนปิดประตูเขาออกทิเบตในปี 1950 ลาดักห์ก็ลดบทบาทและความสำคัญลงไป รัฐบาลอินเดียเริ่มหนุนนำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ลาดักห์ ในปี 1974 ลาดักห์มีชาวทิเบตอยู่มากมาย จึงจะเห็นอิทธิพลของชาวทิเบตและวัฒนธรรมต่างๆ ของชาวทิเบตมากมาย […]