เกาะปันหยี จังหวัดพังงามีเนื้อที่ดินเป็นที่ราบประมาณเกือบ 2 ไร่

เกาะปันหยี

เกาะปันหยี จังหวัดพังงามีเนื้อที่ดินเป็นที่ราบประมาณเกือบ 2 ไร่ เกาะปันหยี จังหวัดพังงา เป็นเกาะเล็ก ๆ มีที่ราบประมาณ 2 ไร่ มีบ้านเรือน 300 หลังคา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นเขาหินปูนสูงชะลูด แวดล้อมด้วยเกาะน้อยใหญ่ แต่มีเรื่องมากมายที่เราน่าศึกษาความเป็นอยู่ของชุนชนที่นี่มีมายาวนานกว่า 200 ปี เกาะปันหยี ที่จังหวัดพังงามีชื่อเสียงไปทั่วโลก ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวไปอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา แวะท่องเที่ยวถ้ำทะลุ เขาพิงกัน เขาตาปู และเรือทุกลำมุ่งตรงไปแวะเกาะปันหยี เพื่อรับประทานอาหารที่นั่น เราเองเหมือนนักท่องเที่ยวท่ัวไปที่แวะลงเพื่อรับประทานอาหารกลางวันที่นั่น เราแวะที่ร้านปันหยี จัดเมนูเป็นชุดให้นักท่องเที่ยวเลือกเอาชุดราคาคนละ 250 บาท หรือ 300 บาท แต่ต่างกันที่อาหาร […]