Maruzen จับมือ Singha เพื่อส่งมอบชาเขียวญี่ปุ่นแท้ให้คนทั่วโลกได้ดื่มชาเขียวคุณภาพดี

ชาเขียวญี่ปุ่นแท้ Maruzen-จับมือ-สิงห์

Maruzen จับมือ Singha เพื่อส่งมอบชาเขียวญี่ปุ่นแท้ให้คนทั่วโลกได้ดื่มชาเขียวคุณภาพดี Maruzen ผลิตชาเขียญี่ปุ่นแท้ส่งขายทั่วโลกมานานกว่า 70 ปี ปลูกไร่ชา ณ เมือง Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น ได้มอบความไว้วางใจ ให้บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น  จำกัด ทำไร่ชา และผลิตชาเขียวญี่ปุ่น ที่ไร่บุญรอด เชียงราย   ถือเป็นแห่งแรกที่มีการขยายการผลิตออกนอกประเทศญี่ปุ่นของมารุเซ็น นับว่าเป็นการร่วมมือของ Maruzen และ Singha เพื่อส่งมอบชาเขียวญี่ปุ่นแท้ให้คนทั่วโลกได้ดื่มชาเขียวที่มีคุณภาพดี Maruzen  เป็นผู้นำส่งออกขายชาเขียวรายใหญ่ และผลิตชาเขียวเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมมือกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด นำเทคโนโลยี Know-how การปลูกชา กระบวนการผลิตชาเขียวแบบญี่ปุ่นแท้ […]