กว่าจะเป็น ชาเขียว เพื่อสุขภาพ

ชาเขียว

กว่าจะเป็น ชาเขียว เพื่อสุขภาพ กว่าจะเป็น ชาเขียวเพื่อสุขภาพ เริ่มต้นใส่ใจตั้งแต่การปลูก นำยอดชาคุณภาพมาผ่านกระบวนการให้เป็นชาเขียว ประโยชน์การดื่มชาช่วยกระตุ้นทำให้กระชุ่มกระชวยและลดน้ำตาลในเส้นเลือด การดื่มชา เริ่มต้นที่ประเทศจีน มีการดื่มมานานกว่า 2000 ปี ใบชาสายพันธ์ที่ดีเป็นที่นิยมกันคือ ขาอูหลง ไร่ชามีการปลูกแบบขั้นบันไดเพื่อให้สะดวกต่อการเก็บชา ต้นชาปลูก 2 ปีเริ่มเก็บใบชาได้ และทุก 45 วัน ยอดใบชาจะแตกใบอ่อนออกยอดใหม่ ต้นชามีอายุการเก็บใบชาได้ถึง 50 ปี ใบชาที่ดี ต้องปลูกบนที่สูงและมีอากาศเย็นสบายและมีนำ้รตให้พอเพียง ใบชา เมื่อเก็บมาต้องรีบผ่านกระบวนการเอานำ้ในใบชาออก เช่นการคั่ว หรือ อบ วิธีการที่ดีต้องน้ำออกให้เร็วแต่ให้รักษาคุณภาพของธรรมชาติของเส้นใยใบชาไว้ได้ คุณภาพของชาจึงแตกต่างกัน การผ่านกระบวนการทำใบชา อาจใช้วิธีหมัก คั่ว แล้วแต่ความนิยมของแต่ละประเทศ สำหรับชาเขียวนิยมมากในประเทศญี่ปุ่น […]