Maruzen จับมือ Singha เพื่อส่งมอบชาเขียวญี่ปุ่นแท้ให้คนทั่วโลกได้ดื่มชาเขียวคุณภาพดี

ชาเขียวญี่ปุ่นแท้ Maruzen-จับมือ-สิงห์

Maruzen จับมือ Singha เพื่อส่งมอบชาเขียวญี่ปุ่นแท้ให้คนทั่วโลกได้ดื่มชาเขียวคุณภาพดี Maruzen ผลิตชาเขียญี่ปุ่นแท้ส่งขายทั่วโลกมานานกว่า 70 ปี ปลูกไร่ชา ณ เมือง Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น ได้มอบความไว้วางใจ ให้บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น  จำกัด ทำไร่ชา และผลิตชาเขียวญี่ปุ่น ที่ไร่บุญรอด เชียงราย   ถือเป็นแห่งแรกที่มีการขยายการผลิตออกนอกประเทศญี่ปุ่นของมารุเซ็น นับว่าเป็นการร่วมมือของ Maruzen และ Singha เพื่อส่งมอบชาเขียวญี่ปุ่นแท้ให้คนทั่วโลกได้ดื่มชาเขียวที่มีคุณภาพดี Maruzen  เป็นผู้นำส่งออกขายชาเขียวรายใหญ่ และผลิตชาเขียวเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมมือกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด นำเทคโนโลยี Know-how การปลูกชา กระบวนการผลิตชาเขียวแบบญี่ปุ่นแท้ […]

กว่าจะเป็น ชาเขียว เพื่อสุขภาพ

ชาเขียว

กว่าจะเป็น ชาเขียว เพื่อสุขภาพ กว่าจะเป็น ชาเขียวเพื่อสุขภาพ เริ่มต้นใส่ใจตั้งแต่การปลูก นำยอดชาคุณภาพมาผ่านกระบวนการให้เป็นชาเขียว ประโยชน์การดื่มชาช่วยกระตุ้นทำให้กระชุ่มกระชวยและลดน้ำตาลในเส้นเลือด การดื่มชา เริ่มต้นที่ประเทศจีน มีการดื่มมานานกว่า 2000 ปี ใบชาสายพันธ์ที่ดีเป็นที่นิยมกันคือ ขาอูหลง ไร่ชามีการปลูกแบบขั้นบันไดเพื่อให้สะดวกต่อการเก็บชา ต้นชาปลูก 2 ปีเริ่มเก็บใบชาได้ และทุก 45 วัน ยอดใบชาจะแตกใบอ่อนออกยอดใหม่ ต้นชามีอายุการเก็บใบชาได้ถึง 50 ปี ใบชาที่ดี ต้องปลูกบนที่สูงและมีอากาศเย็นสบายและมีนำ้รตให้พอเพียง ใบชา เมื่อเก็บมาต้องรีบผ่านกระบวนการเอานำ้ในใบชาออก เช่นการคั่ว หรือ อบ วิธีการที่ดีต้องน้ำออกให้เร็วแต่ให้รักษาคุณภาพของธรรมชาติของเส้นใยใบชาไว้ได้ คุณภาพของชาจึงแตกต่างกัน การผ่านกระบวนการทำใบชา อาจใช้วิธีหมัก คั่ว แล้วแต่ความนิยมของแต่ละประเทศ สำหรับชาเขียวนิยมมากในประเทศญี่ปุ่น […]