อนันต์ชัย จันทรัตน์ กว่าจะเป็นช่างภาพแอ็คชั่นหมายเลขหนึ่งเมืองไทย

อนันต์ชัย จันทรัตน์ กว่าจะเป็นช่างภาพแอ็คชั่นหมายเลขหนึ่งเมืองไทย อนันต์ชัย จันทรัตน์ หรือ อ๋อ แอ็คชั่น Aor action กว่าจะเป็น ช่างภาพแอ็คชั่นหมายเลขหนึ่งของเมืองไทย นั้นไม่ง่ายต้องฟันฝ่าอุปสรรคหลากหลาย สิ่งที่แตกต่างก้าวไปสู่ระดับโลกได้คือแนวความคิดที่แตกต่าง “การทำได้ดี ไม่พอแต่ต้องดี และแตกต่าง ต้องต่างแบบ 360 องศา ” อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือความกตัญญูทีมีต่อคุณสันติ ภิรมย์ภักดีและผู้มีพระคุณทุกท่าน Aor action ขอบคุณพี่อ๋อ แอ็คชั่นที่ได้มอบภาพนี้ให้ จะมีสักกี่คนเป็นช่างภาพ หรือ ตากล้อง ก้าวไปสู่หมายเลขหนึ่ง ไปสู่มืออาชีพเป็นที่ยอมรับของต่างชาติ ช่างภาพประจำการแข่งขันรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Super Car Thailand และงานช่างภาพประจำ งานกอล์ฟ ระดับโลก PGA […]