5 ขั้นตอนในการเตรียมตัวชมซากุระ(Cherry blossom) ที่ญี่ปุ่น

sukura

การชมดอกซากุระ (Cherry blossom) ที่ญี่ปุ่น คุณรู้จักธรรมเนียมปฏิบัติที่ถูกต้อง แล้วชื่นชมได้อย่างสุขใจ ซากุระ 桜, 櫻  “ซะกุยะ” หมายถึง ผลิบาน ( Cherry blossom ) แม้ไม่ใช่ดอกไม้ประจำชาติของญี่ปุ่น แต่เป็นเคยเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่าง 2 ประเทศ  ระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐมาแล้ว ในปี 2016 นี้ใครที่มีเป้าหมายชมซากุระที่ญี่ปุ่น ควรมีเตรียมตัวเรียนรู้ธรรมเนียมปฏิบัติก่อนไปชมซากุระที่ญี่ปุ่น การได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงฤดูดอกซากุระบานน้ันถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของคนหลายคน การชมซากุระในฤดูนี้ต้องทำใจไว้ด้วยเพราะจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันเข้ามาที่ญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก  นักท่องเที่ยวควรเตรียมตัวอย่างไร เพื่อได้ชื่นชมดอกซากุระให้สุขใจ อิ่มใจ 5 ขั้นตอนในเตรียมตัวชมซากุระ(Cherry blossom) ที่ญี่ปุ่น 1 เตรียมดูแผนที่พยากรณ์การบานของดอกซากุระ เนื่องจากดอกซากุระ จะผลิดอกบานเพียงปีละครั้ง และถ้ามีฝนตก หรือ […]