ดอกไม้ของย่า บทเพลงของพ่อ ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย

ดอกไม้ของย่า บทเพลงของพ่อ งานแสดงดนตรี  เปิดให้ประชาชนคนทุกคนเข้าชมฟรี ณ สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับศิลปินทั้งชาวไทยและศิลปินชาวต่างชาติกว่า 200 ชีวิต พร้อมใจน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านดนตรี ที่ทรงประพันธ์เพลงพระราชนิพนธ์ มากถึง 48 เพลง กับงาน ดอกไม้ของย่า บทเพลงของพ่อ เปิดการแสดงฟรี ต้ังแต่วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2559 นี้ ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย เมื่อวานมีโอกาสได้ไปดูการ ซ้อมของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ หรือ Bangkok Symphony Orchestra (ชื่อย่อ BSO) จากนักดนตรีอาชีพมีทั้งคนไทยและต่างชาติ  […]