ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เที่ยวเพลินๆ จัดงานทุกเดือน

ตลาดริมคลองผดุงกรุงเกษม

ถนนสายวัฒนธรรม “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว กิน ช้อป ของคนกรุงเทพฯ, เพื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้สามารถเที่ยวได้ทุกเดือน เพลินกันได้ทั้งปี มารู้จักกับคลองผดุงกรุงเกษม เป็นคลองขุดในสมัยรัชกาลที่ 4 สร้างขึ้นในปี 2394 เริ่มขุดจากปากคลองริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดเทวราชกุญชรไปถึงไปทะลุแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้านหนึ่งบริเวณวัดแก้วแจ่มฟ้า สี่พระยา สมัยก่อนคลองเปรียบเหมือนถนนนั่นเอง คลองเป็นเหมือนสายเลือดเชื่อมการสัญจรในสมัยนั่น คลองผดุงกรุงเกษมมีสะพานข้ามคลองทั้งหมด 8 สะพาน สะพานจตุรภักตร์รังสฤษดิ์ หรือ “สะพานขาว” อยู่บนถนนหลานหลวง สี่แยกสะพานขาว ใกล้กับตลาดมหานาค  สะพานอื่นๆ ที่ไม่ได้สร้างในสมัยนั้น และไม่ได้มีชื่อคล้องจอง สะพานเทวกรรมรังรักษ์ – อยู่บนถนนนครสวรรค์ บริเวณสี่แยกเทวกรรม ย่านนางเลิ้งเป็นชุมชนเก่าแก่ อยู่ใกล้วัดโสมนัสวิหาร และทำเนียบรัฐบาล สะพานมัฆวานรังสรรค์ – อยู่บนถนนราชดำเนินนอก […]