ย่ำเมืองทวาย เที่ยวทะเลพม่า อนาคตเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของพม่า

เที่ยวทวาย ทะเลพม่า

ไปเที่ยวทวาย แวะชมทะเลพม่า ธรรมชาติถูกซ่อนไว้ ก่อนถูกเปลี่ยนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของพม่า ในอนาคตเมืองทวายมีท่าเรือน้ำลึก และเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของพม่า Dawei Special Economic Zone ให้นักลงทุนไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันเมืองทวาย มีเสน่ห์ มีชายหาดที่สวยงามและผู้คนน่ารัก ตามไปเที่ยวทวายกันแบบ 3 วัน 2 คืนกัน การไปเที่ยวทวาย ประเทศพม่า ต้องเดินทางผ่านด่านบ้านพุร้อน จังหวัดกาญจนบุรี เราเดินทางรถตู้จากกรุงเทพใช้เวลาจากด่านไปสู่ เมืองทวายใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงตลอดเส้นทางเหมือนถนนลูกรัง เราไปช่วงเขาเผาป่ารู้สึกเศร้า เส้นทางมีเนินเขาสลับซับซ้อน การผ่านด่านทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว โดยยื่นบัตรประชาชนพร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ และจ่ายค่าธรรมเนียม 30 บาท รอสักครู่ก็จะได้หนังสือผ่านแดนชั่วคราวอายุ 7 วัน […]