จากเด็กทุนสิงห์ มุ่งมั่น เป็นศิลปิน สร้างบ้านศิลป์ทนงศักดิ์ เชียงราย

ศิลปิน คุณทนงศักดิ์ ปากหวาน เรียนจบกลับมาบ้านเกิด

ความมุ่งมั่น ของคุณทนงศักดิ์ ปากหวาน ที่เป็นศิลปิน  จุดเริ่มต้นของ บ้านศิลป์ทนงศักดิ์ เชียงราย อีก 1 เมล็ดพันธ์ุ จาก ทุนสิงห์ หรือ ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต ในระหว่างเรียนปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และศึกษาต่อจนจบปริญญาโท จากคณะเดียวกัน เมื่อเรียนจบมุ่งมั่น กลับบ้านเกิด เพื่อเป็นศิลปิน สร้างบ้านศิลป์ทนงศักดิ์ เชียงราย ศิลปิน คุณทนงศักดิ์ ปากหวาน คนเชียงรายโดยกำเนิด เริ่มต้นการศึกษาจากโรงเรียนดงมะดะวิทยาคม และวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงราย ได้แรงบันดาลใจจากศิลปินเชียงราย คือ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ขวัญใจของคนเชียงราย ได้มาศึกษาต่อ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระหว่างเรียนได้ “ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต“จาก บริษัท […]

จากผู้รับ ทุนสิงห์ มาเป็นผู้ให้

ครูต้อง จีรศักดิ์ จำปาเทศ เด็กทุนสิงห์

ครูต้อง จีรศักดิ์ จำปาเทศ จากผู้รับทุนจาก”สิงห์” มาเป็นผู้ให้ “ดีที่สุด คือ การให้ไม่สิ้นสุด” ไม่น่าเชื่อว่า จากเด็กวัด ค้นพบตัวเอง มุ่งมั่นไปเรียนคณะจิตรกรรม ศิลปากร กว่าจะได้เข้าเรียนต้องพยายามหาเงินเรียนด้วยตนเองให้ได้ ในที่สุดได้ทุนสิงห์ เป็นทุนให้แบบต่อเนื่องจนเรียนจบ ปัจจุบันชีวิตของ”ครูต้อง” เลือกแล้ว เป็นผู้ให้ต่อ ๐ จากชีวิตเด็กชายธรรมดาๆ คนหนึ่ง ชาวอ.ทับคล้อ จ.พิจิตร พี่น้องทั้งหมด 4 คน เป็นคนที่ 2 ลูกชายคนเดียวของครอบครัว ที่แม่เลี้ยงลูกคนเดียว ต้องยอมเสียสละไปบวชเณรเรียนตั้งแต่จบประถม เพื่อลดภาระที่แบกรับของแม่ให้เบาลง ไปอยู่วัดได้รับความอนุเคราะห์ เอ็นดูช่วยเหลือจากพระครูเจ้าคณะอำเภอ(พระอาจารย์มหาประสาท ฐานะทัตโตแห่งวัดมงคลทับคล้อ) ที่นับถือเหมือนพ่อ ส่งเสียให้เรียนจนจบนักธรรมชั้นเอก และเปรียญ 3 […]