จากเด็กทุนสิงห์ มุ่งมั่น เป็นศิลปิน สร้างบ้านศิลป์ทนงศักดิ์ เชียงราย

ศิลปิน คุณทนงศักดิ์ ปากหวาน เรียนจบกลับมาบ้านเกิด

ความมุ่งมั่น ของคุณทนงศักดิ์ ปากหวาน ที่เป็นศิลปิน  จุดเริ่มต้นของ บ้านศิลป์ทนงศักดิ์ เชียงราย อีก 1 เมล็ดพันธ์ุ จาก ทุนสิงห์ หรือ ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต ในระหว่างเรียนปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และศึกษาต่อจนจบปริญญาโท จากคณะเดียวกัน เมื่อเรียนจบมุ่งมั่น กลับบ้านเกิด เพื่อเป็นศิลปิน สร้างบ้านศิลป์ทนงศักดิ์ เชียงราย ศิลปิน คุณทนงศักดิ์ ปากหวาน คนเชียงรายโดยกำเนิด เริ่มต้นการศึกษาจากโรงเรียนดงมะดะวิทยาคม และวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงราย ได้แรงบันดาลใจจากศิลปินเชียงราย คือ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ขวัญใจของคนเชียงราย ได้มาศึกษาต่อ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระหว่างเรียนได้ “ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต“จาก บริษัท […]