พิพิธภัณฑ์คาลสเบิร์ก Carlsberg Museumแห่งcopenhagen เบียร์ของ Denmark

Carlsberg Museum

พิพิธภัณฑ์คาลสเบิร์ก Carlsberg Museum แห่งCopenhagen เบียร์ของ Denmark มาเที่ยว Denmark มาเมืองหลวง copenhagen ต้องไม่พลาดในดื่มเบียร์ คาลเบิร์ก Carlsberg ถ้าจะให้ดีที่สุด แวะไปชมพิพิธภัณฑ์คาร์ลสเบิร์ก Carlsberg Museum มีอะไรน่าศึกษาและค้นหาที่มาของเบียร์คาร์ลสเบิร์ก Carlsberg มาเที่ยว Copenhagen มีคุณเปิ้ล เคยมาเรียน brewmarter การทำเบียร์ ได้เคยมาเรียนที่นี่มาก่อน แนะนำให้มาเที่ยวเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์คาร์ลสเบิรก์ Carlsberg Museum ศึกษาหาข้อมูลที่ต้ังเริ่มต้นเดินทางจากสถานีรถไฟ Center บริเวณหน้าสถานีรถไฟ Center กรุง Copenhagen เมืองแห่งจักรยาน นั่ง metro ก่อนนั่งดูแผนที่อย่างดีแต่ถามคนแถวนั้นอีกคร้ัง […]