ส่องแสง บุญทอง กล้าทำตามความฝันสร้างแบรนด์ The Sports แต่งมอเตอร์ไซด์สไตล์วินเทจ

ส่องแสง-บุญทอง

ส่องแสง บุญทอง ชื่อ เล่น ตี๋ ผู้ชายอารมณ์ดี สุขุม ทำอะไรทำจริง มุ่งทำตามความฝัน เป็น Motorcycle Craftsman นักแต่งมอเตอร์ไซด์สไตล์วินเทจ  เขากล้าสร้างแบรนด์ THE SPORTS เป็นของตัวเอง มาถึงวันนี้เขาคิดแล้วต้องทำให้ได้ ชื่อ          ส่องแสง บุญทอง      ชื่อเล่น  ตี๋ จบการศึกษา  จบการศึกษาจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร อาชีพ   Motorcycle Craftsman จุดเริ่มต้นและเส้นทางของอาชีพ Motorcycle Craftsman Before  เด็กหนุ่มจากจังหวัดกาญจนบุรี  เรียนจบออกแบบผลิตภัณฑ์ […]