วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ ชื่อนี้ถูกเปลี่ยนเป็นชื่อ วัดพระบาทปู่ผาแดง

temple_ วัดเฉลิมพระเกียรติ.jpg

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ ชื่อนี้ถูกเปลี่ยนเป็นชื่อ วัดพระบาทปู่ผาแดง เดิมชื่อ วัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (เฉลิมพระเกียรติ ครบ 200 ปี)หรือวัดเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  เนื่องจากชื่อนี้ยังไม่ได้รับอนุญาติ ต้องกลับมาใช้ชื่อเดิม วัดพระบาทปู่ผาแดง