5 ประโยชน์ ที่สิงห์ ปาร์ค เชียงราย ทำกิจการเพื่อสังคม

SINGHA PARK CHIANG RAI  SOCIAL ENTERPRISE IN THAILAND สิงห์ปาร์ค เชียงราย คือ กิจการเพื่อสังคม อย่างแท้จริง คุณสันติ ภิรมย์ภักดี  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มุ่งมั่นที่ทำให้ Singha Park Chiang Rai สิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นโมเดลรูปแบบ กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise ไม่ได้มุ่งหวังหากำไรผลตอบแทน แต่ทำให้ชุมชนได้เรียนรู้วิธีการเกษตรกรรมจากไร่สิงห์ ปาร์ค  และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเขาแบบยั่งยืน Sustainable development และการพัฒนาคำนึงประชาชนในชุมชนเป็นศูนย์การ People centered  และมีงานทำ จนทุกวันนี้ที่นี่เป็น […]