หัวหินฮิลล์ วินยาร์ด เป็นไร่องุ่นแห่งแรกและแห่งเดียวใน หัวหิน

ไร่องุ่นหัวหิน

หัวหินฮิลล์  วินยาร์ด  เป็นไร่องุ่นแห่งแรกและแห่งเดียวใน หัวหิน ใครจะรู้ว่าหัวหินมีไร่องุ่นที่เราพามาในวันนี้มีชื่อว่า  หัวหินฮิลล์  วินยาร์ด  เป็นไร่องุ่นแห่งแรกและแห่งเดียวใน หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  บริษัท สยามไวเนอรี่  ผู้ผลิตไวน์ชั้นนำคุณภาพดีของไทย  เป็นแหล่งผลิตองุ่นสำหรับไวน์ไทย  มอนซูน  แวลลีย์  ที่มีชื่อเสียง ไปไร่องุ่นหัวหินฮิลล์ วินยาร์ด ขับไปทางวัดห้วยมงคล จากวัดห้วยมงคล 15 กิโล ขับไปทางบ้านหนองพลับ ที่นี่ต้ังอยู่ที่ 1 หมู่ 9 บ้านคอกช้างพัฒนา ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 เส้นทางขับสบายและมีถนนน่าขับรถมาก ขับไประหว่างทางมีป้ายบอกทางตลอด พอไปถึงได้รู้ความเป็นมาของไร่แห่งนี้เกิดขึ้นหลังจากความสำเร็จ  จากการทดลองเพาะปลูกพันธุ์องุ่น ณ ศูนย์วิจัยในพระราชดำริห้วยทราย ในปี […]