อุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ 7 พระองค์

อุทยานราชภักดิ์

อุทยานราชภักดิ์ ตั้งอยู่ ตรงข้ามกับสวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างบนเนื้อที่ 222 ไร่ บริเวณก่อนถึงเขาเต่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองทัพบกจัดสร้าง”พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม” พร้อมจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ การเดินทางไป อุทยานราชภักดิ์ ตั้งอยู่ที่ ตรงข้ามสวนสนประดิพัทธ์หัวหิน สามารถเดินทางทางรถไฟจากหัวลำโพง ไปลงสวนสนฯ ได้เลย หากเดินทางรถยนต์ขับจากหัวหินมาทางเขาเต่า อุทยานราชภักดิ์ ตั้งใกล้กับโรงเรียนนายสิบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อว่า “อุทยานราชภักดิ์” ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม ๗ พระองค์ ได้แก่ ๑.พ่อขุนรามคำแหง (สมัยกรุงสุโขทัย) ๒.สมเด็จพระนเรศวร (สมัยกรุงศรีอยุธยา) ๓.สมเด็จพระนารายณ์ (สมัยกรุงศรีอยุธยา) ๔.สมเด็จพระเจ้าตากสิน (สมัยกรุงธนบุรี) ๕.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก […]