Chef Art เชฟอาร์ต- แนะนำการริน Wine

การริน wine เชฟอาร์ต

Chef Art เชฟอาร์ต ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์ เราได้รับเชิญมานนั่งรับประทานข้าว Chef’s Table by Chef Art ได้แนะนำวิธีการริน Wine นอกจากทำอาหารอร่อย สร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ให้กับภูภิรมย์แล้ว ทุกเมนูที่สร้างสรรค์มีคุณภาพจริง วันนี้ยังแนะนำการริน Wine ซึ่งเชฟอาร์ตมีความรู้ด้านนี้อย่างดี การริน wine ถือเป็นศิลปะการอีกแบบหนึ่ง จากการไปรับประทาน Chef Art  เชฟอาร์ตแนะนำการริน wine จับปลายขวดเพื่อไม่ให้อุณหภูมิของมือไปทำใหเ Wine เสียรสชาติ 1. อย่ายกขวด Wine อยู่เหนือปากแก้วจนเกินไป มีระยะห่างพอควร จนเวลารินค่อยรินจะทำให้ Wine กระเซ็น 2. อย่าให้ปากขวดไวน์กระทบหรืออยู่ติดกับขอบแก้ว […]

ท้าลองสร้างสรรค์เสาวรสเป็นเมนูอาหารสไตล์ฝรั่งเศส Chef’s table by Chef Art ทำได้เยี่ยม

Chef’s Table by เชฟอาร์ต [Chef Art]

ท้าลองสร้างสรรค์เสาวรสเป็นเมนูอาหารสไตล์ฝรั่งเศส Chef’s table by Chef Art ทำได้เยี่ยม การท้าลองนำเสาวรสมาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารสไตล์ฝรั่งเศส ช่างเป็นเรื่องยากส์ แต่การประลองครั้งนี้  เชฟอาร์ต ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์  Celebrity Chef  สร้างสรรค์เมนูอาหารจานพิเศษ เสิร์ฟมาถึงหน้าต้องอึ้งกันเลย รสชาติความเปรี้ยวความหอมของเสาวรส ยังคงหอมติดตรึงใจอยู่ นาทีนี้ไม่รู้จัก Chef’s table by Chef Art  ถือว่า OUT มารู้จ้ก เชฟอาร์ต ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์ เป็น Celebrity Chef กันก่อนค่ะ ปัจจุบันทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านอาหารให้กับ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เป็นผู้คิดเมนูให้กับร้าน EST.33 […]