The Verona at Tub Lan เดอะเวโรนา แอท ทับลาน ที่เที่ยวใหม่ วังน้ำเขียว

เดอะ เวโรนา แอท ทับลาน

The Verona at Tub Lan เดอะเวโรนา แอท ทับลาน สถานที่เที่ยวใหม่ แนะนำไปถ่ายรูปที่นี่สวย The Verona  แห่งแคว้นเวเนโต้ ประเทศอิตาลี ต้นกำเนิดนวนิยาย โรมิโอ&จูเลียต คงเป็นแรงบันดาลใจ ทีมี The Verona at Tub Lan เดอะเวโรนา แอท ทับลาน เป็นสถานที่สวยงามเหมาะกับไปเที่ยวถ่ายรูป ไปวังนำ้เขียวลองแวะไปกัน วังนำ้เขียว เป็นสถานที่มีโอโซนดีอันดับ 7 ของโลก มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ชื่อ เดอะ เวโรนา แอท ทับลาน ตั้งอยู่บนถนนเส้น 304 […]