Art in HeArt แค่เห็นก็เข้าใจ” ณ ดาษดาแกลเลอรี่ DASADA GALLERY

ART OF Heart at DASADA GALLERY

Art in HeArt แค่เห็นก็เข้าใจ” ณ ดาษดาแกลเลอรี่ DASADA GALLERY งานแสดงดอกไม้ ที่ดาษดาแกลเลอรี่ DASADA GALLERY จัดถึงจัดถึงวาเลนไทน์ 2016 เพียงคุณขับรถมาเพียง 2 ชั่วโมงไปทางปราจีนบุรี ก่อนถึงทางขึ้นเขาใหญ่ 3 กิโล จะถึง ดาษดาแกลเลอรี่ พบกับงานแสดงดอกไม้ปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “Art in HeArt แค่เห็นก็เข้าใจ“ ไม่มีเหตุผลอะไร ที่จะไม่ไป ดาษดาแกลเลอรี่ DASADA GALLERY ปีนี้ 2015 จัดงาน 5 ธันวาคม 2015 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2016 […]