กำเนิดโกคาร์ท Go Kart กำเนิดนักแข่งรถระดับโลก

กำเนิดรถโกคาร์ท GoKart กำเนิดนักแข่งรถอาชีพ

มารู้จักกันก่อนว่ากำเนิดรถโกคาร์ท Go Kart มาจากไหน ไม่น่าเชื่อว่า รถโกคาร์ทกำเนิดมาจากเครื่องยนต์ของเครื่องตัดหญ้า โดย Art Ingels เป็นผู้สร้างรถโกคาร์ท Go Kart คันแรกที่รัฐแคลลิฟอร์เนียในปี 1956 และรถโก คาร์ท  Go Kart เป็นจุดกำเนิดนักแข่งรถระดับโลกหลายคนที่เรารู้จัก รถโกคาร์ท Go Kart หรือเราเรียกว่า Kart ดูไปเหมือนรถแข่งฟอร์มูล่าขนาดย่อม ย่อส่วนลงมา คำถามรถคาร์ท หรือ Go Kart กำเนิดคร้ังแรกที่ไหน คำตอบคือ รถคาร์ท Kart ผลิตครั้งแรก โดยชาวอเมริกัน ชื่อ Art Ingels เราถือว่าเป็น […]