อิตาลีที่รักตอนที่ 1 Cinque Terre, Italy

อิตาลี-mamarola

อิตาลีที่รักตอนที่ 1 Cinque Terre, Italy ทริปยุโรปคราวนี้เป็นทริปประวัติศาสตร์ เที่ยวกับครอบครัวใน นาน 50 กว่าปี ที่เราจะไปกับครอบครัว คร้ังนี้เที่ยวแบบเจาะลึกอิตาลี Itary นั้นประทับใจที่สุดคือ Cinque Terre การมายุโรป เราจะขอวีซ่าอย่างไร เราอยู่ประเทศไหนนานขอวีซาประเทศนั้น การเตรียมเอกสารขอวีซ่าเริ่มท้อ เพื่อนๆที่น่ารักส่วนใหญ่ไปสวิส เราเที่ยวอิตาลีเยอะกว่า การเริ่มต้นการขอวีซา ต้องเริ่มต้นวางแผนการจัดเตรียมเอกสาร ต้องโชว์เอกสารดังนี้ 1.ตารางเที่ยวชัดเจนไปไหนพักที่ไหนเดินทางเที่ยวอย่างไร มีหลักฐานตั๋วรถไฟ ใบจองโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น  2.หนังสือรับรองการทำงาน และหนังสือรับรองฐานะทางการเงินพิจารณารายได้เงินควรมีพอใช้จ่ายวันละ 100 ยุโรป เป็นอย่างน้อย 3.ใบจองโรงแรมต้องระบุชื่อเราหรือผู้ไปด้วย ต้องเอาตั๋วเครื่องบินของเพื่อนที่ไปด้วยไปแสดง 4.อีกเรื่องที่ถกเถียงกรณีเราลงประเทศไหนในยุโรปที่แรก เราต้องตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นก่อน เล่าจากประสบการณ์ […]