JAPAN FOLLOW THE FLOWERS

JAPAN FOLLOW THE FLOWERS ทัวร์คนโสดของยูนิไทย พาไปญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเที่ยวได้ทุกฤดู  ในช่วง Spring Time แม้พ้นเดือนเมษาไปแล้ว ไม่มีซากูระให้ดู ในโตเกียว แต่มีดอกไม้ Wisteria Shibazakura  Nemophila ให้เราได้ชื่นชม ญี่ปุ่นเที่ยวกี่คร้ังก็ไม่เบื่อ ช่วงวันเดือนพฤษภาคม แม้ในกรุงโตเกียวไม่มีดอกซากุระ แต่ตัดสินใจเลือกซื้อทัวร์คนโสดกับยูนิไทย อยากไป 2 คนแต่เหลือ 1 ที่เท่านั้น ฉะนั้นตัดสินใจไปก็ไป และมีวัน Free Day 1 วันให้เราได้ไปตามใจชอบ วันแรก ทัวร์พาไปเที่ยวฮาโกเน่  ล่องเรือที่ทะเลสาบอะชิ ฟิน ต่อไปหุบเขาโอวาคุดานิ กินไข่ดำ 1 ลูกอายุยืน […]