Wallingford Beer and Blues Festival ใช้ดนตรีเชียร์เมือง

Social Enterprise ในไทย

Wallingford ไม่มีเด็กเชียร์เบียร์ แต่ใช้ดนตรีเชียร์เมือง เมือง Wallingford ประเทศอังกฤษเดิมเป็นหมู่บ้านที่เงียบเหงามานาน เริ่มจัดงาน Beer and Blues Festival มาดึงนักท่องเที่ยวและสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้เมือง ทำให้นึกถึงมีการจัดงาน Farm Festival on the Hill  ที่ Singha Park Chiang Rai ถือเป็น Social Enterprise ในไทย อีกรูปแบบหนึ่งช่วยพัฒนาเชียงรายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน Sustainable development และเป้าหมายเพื่อให้สร้างความสุขให้กับคนไทยทุกคน Local community,People centered ก่อนอื่นเรามารู้จักกับ เมือง Wallingford ประเทศอังกฤษ  ที่นี้มีการทำเบียร์และไวน์เป็นสินค้าท้องถิ่นเป็นสินค้าหลัก ที่นี่เป็นเมืองทีมีความเงียบสงบมาช้านาน ไม่ใช่เมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเพื่อจะดึดดูดนักท่องเที่ยวได้ […]

5 ประโยชน์ ที่สิงห์ ปาร์ค เชียงราย ทำกิจการเพื่อสังคม

SINGHA PARK CHIANG RAI  SOCIAL ENTERPRISE IN THAILAND สิงห์ปาร์ค เชียงราย คือ กิจการเพื่อสังคม อย่างแท้จริง คุณสันติ ภิรมย์ภักดี  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มุ่งมั่นที่ทำให้ Singha Park Chiang Rai สิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นโมเดลรูปแบบ กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise ไม่ได้มุ่งหวังหากำไรผลตอบแทน แต่ทำให้ชุมชนได้เรียนรู้วิธีการเกษตรกรรมจากไร่สิงห์ ปาร์ค  และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเขาแบบยั่งยืน Sustainable development และการพัฒนาคำนึงประชาชนในชุมชนเป็นศูนย์การ People centered  และมีงานทำ จนทุกวันนี้ที่นี่เป็น […]