ใครว่า Amazon ไม่มีหน้าร้าน Shop Amazon มีหน้าร้านแล้วน่ะครับ

Shop Amazon

Amazon ใครๆก็รู้จัก ว่าเป็นเว็ปที่สั่งซื้อของทางเน็ต การสั่งซื้อของทางเน็ตราคาจะถูกกว่า และสะดวกสบายส่งถึงบ้าน แต่มีปัญหา คือ บางคร้ังของหาย Shop Amazon จึงเกิดขึ้นแก้ปัญหานี้ ทุกวันนี้การสั่งซื้อของทางเน็ต ได้ราคาถูกว่าและไม่ต้องเสียเวลากับการเดินทาง ทุกคนนิยมใช้ www. Amazon.com สั่งซื้อของมีบริการมั่นใจได้ว่าของถึงมือ และมีของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกให้เราเลือกซื้อ  แต่คุณเชื่อไหม แม้ระบบดีอย่างไรก็เกิดปัญหามากมายในการจัดส่ง เช่นมีการเปลี่ยนที่อยู่ หรือ การอยู่หอรวมกัน มาส่งแล้วไม่มีคนรับรอง ต้องมีใบไปรษณียมาแสียบให้ไปรับของ ปัญหาการจัดส่งของไม่ถึงมือลูกค้า หรือ อาจเกิดความไม่สะดวกในการรับของ อาจเป็นสาเหตุคนไม่มั่นใจว่าซื้อแล้วได้ของ เช่น ทริปนี้เพื่อนสั่งซื้อยา ทาง Amazon แจ้ง 2 วันได้ของ และส่งมาที่บ้านมีคนอยู่บ้านตลอด แต่ปรากฏว่าไม่ได้ของ แต่ในระบบแจ้งเตือนแล้วว่าของมาที่บ้าน วิธีการแก้ปัญหา […]