UNIQIO U spring summer 2017 มุมมอง The Future of Lifewear

UNIQIO U spring summer 2017

ยูนิโคล่ นำเสนอ UNIQIO U spring summer 2017 กลิ่นอายแห่งสปิง ผ่านมุมมอง The Future of Lifewear Summer ปีนี้ UNIQIO ร่วมกันสร้างผลงานซีซั่น 2 นำทัพโดย คริสตอฟ์ เลอแมร์ จาก กรุงปารีส ในฐานะผู้อำนาวยการฝ่ายศิลป พัฒนาค้นคว้าเป็น UNIQIO U เป็นสัญญลักษณ์สะท้อนปรัชญา Lifewear เสื้อผ้าคุณภาพสูงที่มีความเป็นสากล ในด้านการออกแบบและเลือกใช้วัสดุชั้นเลิศ Uniqlo U คือ สัญลักษณ์อันสะท้อนปรัชญาไลฟ์แวร์ (LifeWear) ได้เป็นอย่างดีด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมเสื้อผ้าคุณภาพสูงที่มีความเป็นสากลทั้งในด้านการออกแบบ เลือกใช้วัสดุชั้นเลิศ ผสมผสานกับการคิดค้นเทคนิคพิเศษในการตัดเย็บ และให้ความสำคัญกับการค้นหาสิ่งใหม่หรือการตัดเย็บที่ไม่เหมือนใคร […]