Chef Art เชฟอาร์ต- แนะนำการริน Wine

การริน wine เชฟอาร์ต

Chef Art เชฟอาร์ต ศุภมงคล ศุภพิพัฒน์ เราได้รับเชิญมานนั่งรับประทานข้าว Chef’s Table by Chef Art ได้แนะนำวิธีการริน Wine นอกจากทำอาหารอร่อย สร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ให้กับภูภิรมย์แล้ว ทุกเมนูที่สร้างสรรค์มีคุณภาพจริง วันนี้ยังแนะนำการริน Wine ซึ่งเชฟอาร์ตมีความรู้ด้านนี้อย่างดี การริน wine ถือเป็นศิลปะการอีกแบบหนึ่ง จากการไปรับประทาน Chef Art  เชฟอาร์ตแนะนำการริน wine จับปลายขวดเพื่อไม่ให้อุณหภูมิของมือไปทำใหเ Wine เสียรสชาติ 1. อย่ายกขวด Wine อยู่เหนือปากแก้วจนเกินไป มีระยะห่างพอควร จนเวลารินค่อยรินจะทำให้ Wine กระเซ็น 2. อย่าให้ปากขวดไวน์กระทบหรืออยู่ติดกับขอบแก้ว […]