วู้ดแลนด์เมืองไม้ (Woodland Muangmai) ดินแดนแฟนตาซี

วู้ดแลนด์เมืองไม้ (Woodland Muangmai)

มาเที่ยวนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ วู้ดแลนด์เมืองไม้ Woodland Muangmai ดินแดนแฟนตาซี  ซี่งเป็นมนุษย์ต้นไม้ คือปู่สัก พาเราไปชมงานไม้แกะสลักที่วิจิตรพิสดารนับ 1000 ชิ้น เป็นของสะสมของคุณณรงค์ ทิวไผ่งาม คำขวัญนครปฐมคือส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า.แต่ตอนนี้เพิ่มคำว่า วู้ดแลนด์เมืองไม้ Woodland Muangmai ดินแดนแฟนตาซี มาเที่ยวนครชัยศรี มาแวะตลาดท่านาหรือ ตลาดนครชัยศรีต้ังอยู่ริมนำ้ ที่นี่มาแวะรับประทานข้าวซื้อของฝาก เช่น ร้านขนมปังเย็นคุณป้อม หรือ ร้านสั่งเอง เป็นร้านอาหาร มีปลาช่อนแช่น้ำปลา ห่อหมกเป็นเมนูที่แนะนำ จากตลาดนครชัยศรี เดินทางอีก 12 กิโลถึง […]